YENİ ASIR

Üniversiteye girişe çözümler


10 Mayıs 2004

Çukurova Üniversitesinden Prof.Dr.İbrahim Ortaş, son günlerde en çok tartışılan İmam Hatipler, Meslek Okulları ve üniversiteye giriş üzerine son derece faydalı bir çalışma hazırlamış. Hep eleştirir, hiç çözüm, öneri sunmayız. Sizlere Prof. Ortaş'ın çalışmasının yapılması gerekenlerle ilgili SOMUT ÖNERİLER kısmını aktarmak istiyorum:
1. Ülkenin gelecekteki yetişkin insan gücü doğru planlanmalı. Bunun için ilkokuldan itibaren öğrenciler yeteneklerine ve zeka türlerine göre yönlendirilmeli ve hangi okullara gidecekleri belirlenmeli. Birçok ülkede olduğu gibi öğrencilerin yüzde 30'u akademik liseye, yüzde 70'i de meslek liselerine yönlendirilebilir. Bunun için başlangıçtan itibaren eğitim bilimcilerinin yönetim ve denetiminde belirlenmiş ölçütler getirmek gerekir. Örnek olarak lisede fen koluna kayıt yaptırmak için 'Fen ve Matematik dersleri 5 üzerinden 4 olmayan öğrenci kayıt yaptıramaz' koşulundaki gibi benzer durum, ortaöğretimde başlamak üzere liseye gidecek adaylardan ortaöğretim başarı puanı aranabilir.
2. Üç yıllık lisenin her yıl sonunda başarı puanları merkezi sınav sonucu ile bütünleştirilerek öğrencinin genel başarı puanı oluşturulmalı. Her öğrenci puanına göre istediği üniversiteye kayıt yaptırabilmelidir. Bunun dünyada örnekleri mevcut. Hukuk fakültesini tercih eden öğrencinin eşit ağırlıktaki Türkçe sorularını veya matematik sorularının hepsini yapmış olması yetmemeli. Sosyoloji, psikoloji ve felsefe sorularının en az yarısını yapma şartı gibi. Veya Tıp fakültesini kazanmak için mutlaka biyoloji sorularının önemli bir kısmını yapması şartı aranabilir. Fen kolunda kişi matematik ve fizik sorularını tam yaparak tıp fakültesini kazanacak kadar puan alabilir. Ancak bu çocuğun tıpta başarılı olacağı anlamına gelmez.

İYİ NİYETLE ÇÖZÜLÜR
3. Üniversitelerin özerklikleri çerçevesinde kendi öğrencisini kendi belirleme hakkını kullanarak, programlarına uygun öğrenci talebinde bulunabilirler. Bunun için başlangıç kriterleri koyabilirler. Bunun için ÖSS'ye başvurmak isteyen lise mezunlarından benzeri bir not düzeyi üzerindekiler başvurabilir diye bazı kriterler geliştirilerek, üniversiteye giriş için kalite yükseltilmiş olabilir. Tabii bunun da sakıncaları olabilir, ancak çalışmayı, liyakati oluşturmak üniversitelerin ve ÖSYM Başkanlığı'nın birlikte karar verecekleri bir konu. Eğer amaç en iyi öğrencileri seçmek ve geleceğe sağlıklı yetişkin nesiller kazandırmak ise. Belirli kriterler oluşturulur ve toplumun buna uyması istenir ve beklenilir.

JAPONYA ÖRNEĞİ
4. Amacı ve hedefleri belirlenmiş bir Milli Eğitim politikası ile öncelikle Japonya'da olduğu gibi meslek alanları net olarak tanımlanmalı (yaklaşık 6000 meslek) ve meslek okulları yeniden yapılandırılmalıdır. Ülkenin bugün en çok gereksinim duyduğu ara eleman sorunu köklü bir şekilde çözümlenmelidir. Bugün binlerce ziraat mühendisi işsiz dolaşırken, çok sayıda ziraat teknisyenine gereksinim bulunmaktadır. Meslek okullarının niteliğini yükseltmek için başta kaynakları artırılarak alt yapısı iyileştirilmeli ve sanayi ile ortaklaşa yerinde öğrenme ilkesi benimsenmeli.
5. Ortaöğretimden yükseköğretime köprü geçişi dikey boyutta yapılmalı ve öğrencilerin eğilimleri ve sınavdaki başarıları gidecekleri alana göre şekillenmeli.
6. İmam Hatip okulları birer meslek lisesi olarak kabul edilmeli ve müfredatı yeniden düzenlenmelidir. Başta Latince, İbranice, Arapça, Farsça, İngilizce olmak üzere sosyoloji, psikoloji, felsefe ile bilim ve dinler tarihi konularında iyi yetişmiş öğrencileri ilahiyat fakültelerine gönderecek şekilde yeniden organize edilmelidir. Bu kanalla geleceğin saygın, genel kültürü yüksek, aydın, toplumun önünü açan, ufku geniş, dünyalı din bilginleri yetiştirmek olmalıdır.