YENİ ASIR

Turgutlu Ziraat Odası'nın çağrısı


12 Kasım 2004

Çiftçi, üretici feryat ediyor. Üzüm, pamuk tarlada... Çiftçi mitingleri düzenleniyor kazma, kürek ayakta... Ama duyan yok. Gazetedeki köşemden yerimin yettiğince onların sesi olmaya çalışıyorum. İşte size en açık anlatımıyla pamuk üreticisini hali:

BİZE SAHİP ÇIKIN
"Bilindiği gibi pamukta fiyat şoku yaşıyoruz. En son 03.11.2004 tarihinde ST-1 pamuğun Manisa Borsası'ndaki fiyatı 730.000 TL. idi. Yine hatırlanacağı gibi pamukta primin 400-500 bin TL olması için imza kampanyası başlatmıştık. Topladığımız imzaların Başbakanımıza, Meclis Başkanımıza, Tarım Bakanımıza ve Manisa milletvekillerimize ulaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Odamızın görevlerinden bir tanesi de ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet istatistiklerinin yıllık olarak tutulmasıdır. Yaptığımız son hesaplamalarda 1 kg pamuğun maliyetinin 1.215.400 TL/Kg olduğunu tespit ettik.
Çiftçimiz bırakın kar etmeyi elindeki sermayeyi bile kaybetmiştir. Bu maliyetle, bu fiyatla feryadımızın haklılığını daha iyi görüyoruz. Buradan tekrar çağrımızı yeniliyoruz. Bu maliyeti, bu fiyatı Sayın Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan'ın, Ekonomi Bakanımız Ali Babacan'ın, Sanayi Bakanımız Ali Coşkun'un, Tarım Bakanımız Sami Güçlü'nün, Başbakan Yardımcımız Abdüllatif Şener'in dikkatine sunuyoruz ve 2005 yılı bütçesi yapılırken pamuğa verilecek primin ne olması gerektiğini kendi takdirlerine bırakıyoruz.
Dünyada pamuk tarımı yapan çiftçilerin devlet desteğiyle ve primle üretimlerini devam ettirdiğini söylüyoruz ve tekrar Ege Bölgesi'ndeki tüm milletvekillerimizin haklı davamıza sahip çıkmasını ve bütçe görüşmelerini takip etmesini temenni ediyoruz.
Saygılarımızla."
Kenan GÜRSABANCI
Turgutlu
Ziraat Odası Başkanı

10 Kasım'ın ardından
Şu ara en çok tartışılan konu 'Türkiye Türklerin mi?', yoksa 'Türkiye Türkiyelilerin mi?'
Türk müsün?, Türkiyeli mi? Yakında bazılarının nüfus cüzdanlarında 'Türkiyeli' yazarsa şaşırmayalım. Başkalarını bilmem ama ben "Türküm Türk", Ne mutlu Türküm diyene...!
Her yıl 10 Kasım'ı, Atatürk'ü daha bir coşkuyla, özlemle anar olduk. 1 Kasım 1958'de Behçet Necatigil Türklük ve Atatürk olayına çok güzel bir şiirle açıklık getirmiş...

TÜRKLÜK, ATATÜRK
Her yıl, On Kasım, saat dokuz suları
Düşünür tek yürekli Türkeli
Bu düdükler, bu sessizlik, bu saygı duruş
Bir yanlışlık olmasın, sağ
O kadar bizimle ki!

Her yıl, On Kasım, saat dokuz suları
Eğilmişken bütün başlar üzgün
Birden kalkan yukarı dinç
Ladem ruhu Türklüğün
Atatürk ölür mü hiç?

Oydu Mete'lerle, Oğuz Kağan'larlan
Oydu Orhun yazıtlarındaki destan
Oydu doludizgin şanlı ılgarlarda
O kurtardı bizi her mutsuz çağda
Karşısında onu buldu düşman

Çökmedikçe üstümüze mavi gök
Göçmedikçe altımızda yağız yer,
Durdukça evren uzar gider uzayda
Türklük, Atatürk!