YENİ ASIR

Selçuk'un haklı isyanı


16 Ekim 2004

Davacı: Selçuk Belediye Başkanlığı
Davalı: İçişleri Bakanlığı Ankara
Konu: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16 Büyükşehir kapsamındaki İlin Valiliklere gönderdiği 03.08.2004 gün ve 81137 sayılı......"Dayanağı olan 5216 sayılı yasanın ,.......,Yerel Özerklik Şartına "Aykırılık iddiası,Yürütmeyi durdurma talebi...
Selçuk Belediyesi son anda alınan bir karar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi kararına karşı verdiği mücadeleyi yargıya taşımış.Pergel yasasının Selçuk gibi daha bir çok ilçede rahatsızlık uyandıracağını daha önce ki yazılarımızda da belirtmiştik.Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür iddialarına yönelik yaptığı açıklamada şunları söylüyor;
" 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu Valilik binasını temel alarak Büyükşehir Belediye sınırlarını 50 km.lik bir yarı çapla sınırlandırmıştır.Oysa alınan bu kararla İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırı Selçuk yönünde 70 kilometreye çıkarılmaktadır.Bu kararla Selçuk halkı mağdur duruma düşürülecek ,İzmir'e 75 km.mesafede bulunan Selçuk'a hizmetlerin daha verimli,süratli ve etkili hale getirilmesi mümkün olamayacaktır.

OY VERMEDİK
Yasa Yerel Özerklik Şartına da aykırıdır.Anayasanın 127.maddesi yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle belirlenmesini şart koşmaktadır.Oysa getirilen düzenleme ile İzmirli seçmenin oy vermediği yeni bir Belediye Meclisi oluşturulmuştur.Bu anlamda yasa Anayasanın 127.maddesine aykırıdır.
Getirilen düzenlemelerle Büyükşehir Belediyesine katılacak ilçe ve belde Belediye Meclisi,başkanı ve encümeni için oy kullanan vatandaşların kendi seçmediği organlarca yönetileceği ve aynı durumun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlar içinde geçerlidir.Bu durum Anayasanın 67.maddesine de aykırıdır.

KEŞİF YAPILMALI
Büyükşehir sınırlarını pergelle belirleme yöntemi çağdaş,bilimsel ve devletin kabul ettiği haritacı-planlama tekniğine uygun değildir.Böyle bir sınırlandırma yöntemi yüzyıl geride kalmıştır.Yapılacak bir keşif ve bilirkişi incelemesi ile net olarak görülecektir ki Selçuk Belediyesi 50 km.lik sınır içerisinde değildir.İnanıyorum ki bu iddialarımızın doğruluğu yargı tarafından da tespit edilecektir.Selçuk halkının kendi iradeleri ile Selçuk'a Belediye Başkanı seçilmiş şahsım ve Büyükşehir Belediyesine atanmış bulunan Selçuk Belediyesi Meclis üyesi arkadaşlarım adına ifade ediyorum ki; Seçimle gelmediğimiz Büyükşehir Meclisinde görev yapmayı demokrasinin özüne aykırı buluyor,Selçuk halkının çok büyük çoğunluğunun ,onun temsilcileri Sivil Toplum Örgütleri ve seçilmiş organlarının oy kullanmadıkları Büyükşehir Belediyesi organları tarafından yönetilmeyi içlerine sindiremediklerini önemle vurgularım."