YENİ ASIR

Özel okullarda vergi indirimi


11 Haziran 2004

Özel okul fiyatlarının el yaktığını,fakat özel okul sahiplerini dinlediğinizde onlar açısından da durumun zor olduğunu, vergilerinin ve masraflarının çok yüksek olması sebebiyle bu durumu ücretlerine yansıtmak durumunda kaldıklarını defalarca yazmıştık. Maliye Bakanı Unakıtan'ın özel okullara 5 yıllık vergi istisnası geleceğini açıklaması her iki taraf içinde büyük bir rahatlık getirecek. Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği Genel Sekreteri Gürbüz Yörük bakın bu konuda neler anlatıyor;

ÖRNEKLER
"Geçenlerde bir gün canlı yayına katıldım. İsmini hatırlamadığım sunucu şöyle bir cümle kullandı. "Acaba mantar gibi üreyen dershaneler ve özel okullar eğitimimizin ayıbı mıdır?" Bir iki hafta önce Fransız televizyonu TV 5 şöyle bir haber verdi. "Bu yıl Fransa'daki özel okullarda yer bulabilmek imkansız." Gelişmiş ülkelerde en fazla özel okullaşma oranına sahip Fransa'da özel okullar artık öğrenci alamıyor. Çünkü kontenjanları dolmuş. Peki Fransa'da resmi okullar ülkemizde olduğu gibi acaba çift hatta üçlü öğretim mi yapıyor? Veya Fransa'daki resmi okullarda sınıflar 50 hatta 60 kişi mi? Veya Fransa'daki özel okullar da Fransız eğitiminin bir ayıbı mıdır?
Ülkemizde öncelikle kafaların değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Özel okullar 1928 yılında eşsiz önder, ileri görüşlülüğüne halen ulaşılamamış büyük Atatürk tarafından kurulmuş ve ilk meyvesini de Ankara TED koleji kurularak vermiştir.. Eğer ki, bir ayıp söz konusu ise, 1930 yıllarında kurulmaya başlanan özel okulların halen %2'lerde olmasıdır. Daha dün bağımsızlığına kavuşan Bulgaristan ve Rusya'da bile özel okullar yüzde 10'lara ulaşmış iken ülkemizdeki bu oran utanç vericidir."
Gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lere hatta yüksek öğretimde Japonya'da yüzde 90'lara ulaşan özel okullaşmanın ülkemizde 75 yıldan beri hala yüzde 2'lerde kalmasının en önemli sebebi çağ dışı görüşe sahip kişilerin dünya gerçeğini görememeleridir. Çocuklarını özel okula gönderen anne-babalara maddi olarak destek verilmesi gerektiğini yıllardan beri söylemekteyiz. Burada üzerine basa basa şunu ilave etmek isterim. Özel okullar değil, özel okul velileri desteklenmelidir. Ülkemizin geleceği ve en büyük yatırım yapılması gereken gençlerimizin eğitim giderleri hiçbir şekilde gelirden düşme veya gidere işleyebilme gibi bir imkan bulamazsınız.

ÖNDE OLMALI
Hatta özel okul eğitim ücretlerinden ve okul kitaplarından hiçbir ülkede olmayan yüzde 8, yukarıda da belirttiğim gibi öğrencilerin yemek ve servislerinden ise yüzde 18 KDV alınır. Bu mantığı da anlayabilmek mümkün değildir. Anne babanın vergilendirilen gelirinden tekrar hem de devletin zorunlu kabul ettiği ve ücretsiz yapması gereken eğitimden bu vergilerin alınmasını mantıkla açıklayamayız. Eğitim her konunun önünde olmalıdır. Alabalık yetiştiricisinin aldığı desteği öğrencilerin eğitiminden esirgeyen ve yıllardan beri icra makamında oturanlardan bir gün gelecek mutlaka açıklama istenecektir.YENİ ASIR SİNEMA
Aşil'in eteğini karısına verdi