YENİ ASIR

Mahalli İdareler Reformu tasarısını biliyor muyuz?


03 Nisan 2004

Bir süredir gündemden rafa kalkan Mahalli İdareler Reformu Yasa Tasarısı hakkında kiminle konuşsam "detaylı bilgim yok" cevabı alıyorum. Kendim araştırayım dedim. Konu oldukça geniş kapsamlı. Kabul edilen yasa ve tasarıların bir çoğunun içeriğini bilmiyoruz. Oturup incelemeye kalktığınızda sayfalar dolusu bilmediğiniz şeyle karşılaşıyorsunuz. Tabii, bir de satır aralarını iyi incelemek ve anlamak lazım. Halk olarak her şeyden habersiz yaşayıp gidiyoruz. Sonra bir bakıyoruz, gıyabımızda bir sürü kararlar alınmış.
Mahalli İdareler Reform Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra yasalaşacak. İnceleyebildiğim kadarıyla 41 maddelik tasarıdan size kısa örnekler vereyim...

NELER DEĞİŞECEK?
* Belediye başkanlarının seçim sistemleri yeniden düzenlendi. Belediye başkanları iki turlu seçimle işbaşına gelecek. Seçimlerde geçerli oyların yarısından fazlasını alan aday, belediye başkanı olacak.
* Merkezi idare, adalet, savunma, güvenlik, dış politika, maliye, milli eğitim, sağlık, din hizmetlerini yerine getirecek.
* Son nüfus sayım ve tespitine göre il merkez belediye nüfusu ile merkez belediye sınırlarından en çok 10 kilometre uzaklıktaki yerleşim birimleri, nüfusları toplamı 300 binden fazla olan ve bu sınırlar içinde beş veya daha fazla sayıda belediye kurulan il merkez belediyeleri, Bakanlar Kurulu kararıyla büyükşehir ilan edilebilecek.
* Belediye meclisleri, büyükşehir belediye meclisleri ve il meclisleri kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetki çerçevesinde aldıkları kararlara aykırı hareket edenlerle yasaklanan fiilleri işleyenlere veya emrettiği işleri yapmayanlara 1 milyar liraya kadar para ve 5 günden 15 güne kadar işyerini kapatma cezası vereecek.
* Belediyeler ve il özel idareleri, görev ve yetki alanlarına giren konularda halkın ve meslek kuruluşlarının da yönetime katılmasını sağlamak amacıyla Gönüllü Kuruluşlar Meclisi oluşturabilecek.
* Özel idare Teşkilatı'nda genel sekreter, validen sonra en yetkili kişi olacak. Genel sekreter olarak atanacak kişilerde iktisat, maliye, hukuk, kamu yönetimi, işletme ve mühendislik dallarından birisinden lisans düzeyinde mezun olmaları şartı aranacak.
* İl özel idareleri bütçe gelirlerinin en fazla yüzde 10'u aynı il sınırları içindeki nüfusu 10 bini aşmayan ve mali gücü yetersiz kalan belediyelerin yatırım projelerini desteklemek amacıyla ayrılacak.
* En az dört köyü olan ilçelerde, köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal kalkınmayı katılımcı bir anlayışla sağlamak üzere tüm köyişlerinin iştirakı ve Bakanlar Kurulu'nun izniyle köy birlikleri kurulacak.