YENİ ASIR

Karademir'in 'Zina' hakkındaki soruları


13 Eylül 2004

İzmir CHP milletvekili Erdal Karademir, TBMM'ye verdiği ve Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanmasını isteği soruları, konu hakkındaki hassasiyetimi bildiğinden, bana da göndermiş.
İşte size Sayın Karademir'in 'Zina' konusundaki görüş ve soruları, cevapları bulabiliyorsanız siz de yanıtlayın;
Anayasa Mahkemesi 1996 ve 1998'de verdiği iki iptal kararıyla, 'Zina'yı Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441'inci maddelerini iptal ederek suç olmaktan çıkarmıştır. Anayasa Mahkemesi "Devlet zoruyla, ceza korkusuyla sadakat olmayacağına" karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile TCY'nin ilgili hükmü Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmişti.

AB NORMLARINA AYKIRI
Bilindiği gibi, AKP'nin TCY'ye sokmaya çalıştığı 'Zina' Avrupa ülkelerinde sadece boşanma sebebi sayılırken, şeriat hükümleri ile yönetilen İran, Afganistan, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerde ise suç sayılmakta kırbaç ve taşlamayla cezalandırılmaktadır.
AB'nin Türkiye'ye müzakerelere başlaması için tarih verilmesinin görüşüldüğü bir zamanda AKP iktidarının AB normlarına uymayan bir yasal düzenleme ile gündemi değiştirdiği görülmektedir.
Kaldı ki, Avrupa'nın çağ dışı gördüğü ve konuşulmasına bile gerek duymadığı namus cinayeti, gençlerin flörtü, müstehcenlik kavramı, bekaret kontrolü ve cinsel ayrımcılık gibi konuların Ülkemizde artık çözülmüş olması gerektiği halde AKP iktidarının İslami hukukun bir parçası olan konuları gündeme taşıması düşündürücüdür.
Bu bağlamda;
1- Hükümetinizce, Türk Ceza Yasası'nda yapılması istenilen değişikliğin Kopenhag Kriterleri'ne uyumlu hale getirmek için yapıldığı söylenebilir mi?
2-için müzakere tarihi alacağımız bir zamanda, zinanın suç kapsamına alınması isteğiniz, muhafazakar olarak tanımladığınız AKP'nin kendi aslına dönme girişimi olarak görülebilir mi?
3-yapmayı düşündüğünüz zinaya ilişkin düzenleme AB normlarına uygun mudur ?
4-Komisyonu'nun TCY'de zinayı suç saymayı hedefleyen yasa değişikliğini "Başka bir çağdan kalma uygulama" olarak değerlendirmesine katılıyor musunuz?
5-yandan AB'ye girebilmek için reformlar yapan AKP iktidarının diğer yandan zina yasasıyla uğraşması bir çelişki değil midir ?
6-zinayı ortaya atarak, TCY tasarısında yer alan bir çok anti-demokratik maddenin dikkatlerden kaçması mı amaçlanmaktadır?
7-ile müzakere süreci arifesinde İslam hukukun bir parçası olan zina konusunun gündeme taşınması ile AKP iktidarının gerçekten AB'ye girmeyi istemediğini söyleyebilir miyiz?