YENİ ASIR

Esnaf ve Mehmet Ali Susam


06 Ağustos 2004

Günlerdir İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Mehmet Ali Susam hakkında her ağızdan bir ses çıkıyor. Sayın Susam'ı uzun zamandır tanırım. Kendisi son derece çalışkan, dürüst, saygın bir kişiliktir. Fakat Türkiye'de her zaman olduğu gibi yine meyve veren ağaç taşlanmaya çalışılıyor. Sayın Susam'dan odanın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vermesini rica ettim.
Bakın göreve geldiği günden beri neler yapmışlar;
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bağ-Kur İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılmış, Çiğli, Torbalı Bağ-Kur İrtibat Bürosu Açılarak ilçelerdeki esnafın zaman ve iş kaybı önlenmiştir, hizmet insanların ayağına ulaştırılmış.
* İlçeler tek tek dolaşılmış, esnaf sanatkarların sorunları tesbit edilmiş, çözüm önerileri geliştirilmiş ve çoğu hayata geçirilmiş.

BİRLİK KİMLİK KAZANDI
* Yeni bina Birlik Plaza' ya geçilmiş, 4'üncü kata modern bir toplantı salonu yapılmış, Birliğin diğer birimleri esnaf sanatkara yakışır çağdaş tarzda dizayn edilmiş.
İESOB'ye kamuoyunda saygınlık kazandırılmıştır. Daha önceden temsil edilmeyen ya da icraatlarına katkı verilmeyen İZFAŞ, EGEV, DODAŞ gibi toplumsal kuruluşlarda Birliğin de söz sahibi olması sağlanmıştır. İESOB'ye kurumsal bir kimlik kazandırılmış.
* İESOB'nin web sayfası hayata geçirilmiş.
* Genel sekreterlere eğitim seminerleri verilmiştir. Mesleki eğitime çalışmaları artırılmış. KOSGEB, İzmir Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki eğitim alanında başarılı çalışmalar yapılmış. Bunun son örneği, önümüzdeki dönem Gaziemir'de öğrenim verecek Mesleki Eğitim Merkezi.
* Maliye Bakanlığı nezdinde sürdürülen girişimler sonucu "Hayat Standardı Esası Uygulaması" kaldırılmış.
* İş Bankası İle anlaşma imzalanarak "Esnaf İçin Tüketici Kredisi Uygulaması" başlatılmış. Bu proje kısa sürede yurt çapına yayılınca, Dışbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi diğer bankalar da 'Özel Esnaf Kredisi' uygulamasını başlatmış. Böylece sadece Halk Bankası ve kefalet kredi kooperatifleri aracılığıyla finans imkanı bulabilen esnafa uygun ve farklı kredi imkanları sağlanmış.

BAKKALA DESTEK VERİLDİ
* Türkiye'de ilk kez esnaf sanatkarların sorunları ve geliştirilen çözüm önerileri bir kitapçıkta toplanmış, esnaf sanatkarların envanteri çıkarılmış.
* Yıllardır Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde kutlanan Ahilik Kültürü Haftası resmi olarak İzmir'de de kutlanmaya başlanmış.
* "Tüketim Maddeleri ve İhtiyaç Malzemelerinin Satışıyla İştigal eden Büyük Mağazaların Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı"na karşı "Bakkalımı İstiyorum" başlıklı kampanya düzenlenmiş tasarıyla ilgili eksik görülen yerler dile getirilmiş.
* 10 yıl aradan sonra İzmir Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda temsil edilmeye başlanmış.