YENİ ASIR

Eshot'ta şu sorulara yanıt aranıyor...


09 Temmuz 2004

ESHOT, geçmiş dönemlerdeki Elektrik, Su, Havagazı ve Treleybüs hizmetlerini farklı kuruluşlara devrederek veya son vererek bugün sadece kent içi ulaşım hizmetini gerçekleştiren bir kuruluştur. Kent içi ulaşımda ESHOT-IZULAŞ'ın sahip olduğu oran yüzde 87.3'tür. Her yıl ESHOT un zarar ettiği açıklanmakta, belediye ile olan ilişkinin buna sebep olduğu belirtilmekte, finansmanın Büyükşehir belediyesi tarafından karşılandığı söylenmektedir.
Geliri giderinden fazla olan bir kuruluşun zararı nereden kaynaklanmaktadır?
ESHOT-İzulaş toplam personel sayısı 1999 yılından itibaren yüzde 15 seviyesinde azalmış olup bugün itibariyle 4.653'tür. Personel alımları hangi kriterlerle yapılmakta?

İLGİSİZ KİŞİLERDE
Böylesine köklü ve işlevsel bir kurumun ilgisiz kişilerin eline teslim edilmiş olduğu doğru mu? Şu an ESHOT-IZULAŞ sahipsiz mi ?
ESHOT-İZULAŞ Genel Müdürü Ersu Hızır'ın 5 yıllık görev süresi içinde azınlıkta kalan personel hariç diğer personel tarafından 5 defadan fazla görülmemiş olduğu doğru mu?
Kendisinin çalışanlarıyla ilişki kurmadığı, kendine bağlı birimleri denetlemediği doğru mu?.
Ersu Bey'in Genel Müdürlük binasında gündüz bulunmadığı, ESHOT-İZULAŞ çalışanlarına randevularını saat 18.00'den sonra verdiği veya hiç randevu vermediği, randevu taleplerinin 10 gün karşılanmadığı doğru mu?

UYUYAN GÜZEL
ESHOT Genel Müdürlüğü Genel Müdür İdari İşler Muavini Faruk Bey 'in çalışanlar arasındaki lakabı 'Uyuyan Güzel" mi?
Teknik İşler Genel Müdür Muavinliği gibi bir makamın 16 aydır boş tutulduğu doğru mu? Eğer hala boş ise, Teknik İşler Genel Müdür Muavinliği gibi hayati işleve sahip bir makam hangi amaçla boş tutulmaktadır?
Malzeme alımı, stok, ambar, malzeme isteği görevlerinden ; Malzeme İkmal Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.
İsteği yapılan bir malzemenin (miktar ve ücreti önemsiz) herhangi bir müdahale yapılmadığı takdirde 3-4 ay gibi bir sürede gelmediği veya hiç gelmediği doğru mu?
Atölyelerde bir otobüsün 100 milyon liralık bir malzeme için 1 hafta bekletildiği doğru mu?
2003 yılında yapılan ve 2004 yılında da yapılmaya başlayan ihalelerde Yeni İhale Kanunu eğitimi almamış, ne yapacağını bilemeyen memurlar mı görevlendirildi? İhale komisyonunda görevlendirilmesi yasak olan kişilere görevlendirmeler verildi mi?

PSİKOLOJİK SORUNLAR
"Ben otobüslerle ilgilenmiyorum. O görevimi devrettim." diyen Atölye Müdürü'nün otobüslerle ilgili kendisiyle hiçbir konuda görüşülmesine izin vermediği doğru mu?
Şoförler arasında yapılan en son test sonucuna göre YÜZDE 72 oranında psikolojik sorunlu şoför olduğu tespit edilmiş. Bu sonuç her 4 şoförden 3 tanesinin sorunlu olması demektir. Şoförler sıkıntılarını kimsenin dinlemediğini , taleplerinin karşılanmadığını ve "Çıldırmak üzere olduklarını" söylüyorlarmış.
Bu koşullarda, bu insanlardan nasıl verim bekleniyor acaba?