YENİ ASIR

EGS Grubu yaşatılmalıdır


09 Ağustos 2004

EGS Grubu 1993 yılında 99 tekstilci ve hazır giyimci tarafından kuruldu. 1998 yılında ortak sayısı bini aştı. Grubun kuruluş amacı; ölçek ekonomisi olanaklarından yararlanarak KOBİ'lere uluslararası ticarette rekabet gücü kazandırmak. Bu amaçla dış ticaret, tedarik, serbest bölgecilik, pazarlama, sigorta gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle kuruldu.

AĞIR FİNANSMAN
1997 yılından beri yaşanan kriz döneminde bankası ve grup şirketlerinin alacakları nedeniyle ortaklarını takibe alıp, batırmak yerine faaliyetlerini sürdürmelerini tercih etmiş. Bunun yükünü bünyesi içinde taşımış. Bunun sonucunda EGS Bank zararları karşılayabilmek için sürekli sermaye artırmaya zorlanmış. Kaçınılmaz olarak bu durum grup şirketlerine ve ortaklarına ağır finansman yükleri doğurmuş. Grup parakende alanında başarısız olmuş,ağır vergi yükleri altına girmiş. Diğer taraftan yıllık 830 milyon dolar ihracat ve 200 milyon dolar ithalat olmak üzere 1 milyar dolar dış ticaret hacmini aşmış ve ihracatta büyük atılımlar yapmış. Bölgesel olarak DENSER-Güneydoğu Projesi ve ulusal olarak İpekyolu Vadisi Serbest Şehir Projeleri'ni geliştirmiş. DENSER Projesi başta Denizli olmak üzere Ege Bölgesi'nde üretimin ve ihracatın artırılmasına önemli katkı sağlayabilir. İpekyolu Vadisi Projesi ise uluslararası şirketlerin belirttiği üzere 19,2 milyar dolar ek ihracat ve 140 bin ek istihdam yaratabilecek kapasitede bir proje.

TASVİYE SONUÇLARI
EGS Bank'ın TMSF'ye devrinin üzerinden yaklaşık 19-20 aylık bir süre geçmesiyle yürütülen haciz ve takiplerle bazı şirketlerin faaliyetleri düşmüş, bazıları ise faaliyetlerine son vermiş. EGS şirketlerindeki ortaklıkları nedeniyle bölgedeki sanayiciler takibat, yurtdışı çıkış yasakları, şahsi işletmeleri ve fabrikalarının kapanması, halka açıklık oranlarının yüksekliği sebebiyle de 90 bini aşkın yatırımcı hisselerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştır. Şirketlerin vergi, sigorta, fon gibi gelirlerinden ortaya çıkan kayıplar en fazla devlet hazinesini etkilemektedir.

NASIL YAŞATILABİLİR?
Gruba ait şirketlerin bir kısmının borçları için protokol yapılalarak bu şirketlerin önü açılabilir, geriye kalan şirketler tavsiye edililir. Önü açılabilecek şirketler;
EGS Holding A.Ş.( % 89 Halka açık)
EGS Egeser A.Ş. (% 54 Halka açık)
EGS GYO A.Ş.(% 49 Halka Açık)
EGS Leasing A.Ş( % 33.3 Halka Açık)
DENSER A.Ş
İpekyolu Vadisi A.Ş
EGS Sigorta A.Ş
Grubun yukarıda belirtilen şirketlerinin yaşatılması,devlete ve ülkemize herhangi bir külfet getirmeyeceği gibi, bu şirketler ekonomiye kazandırılarak, hem bölge ekonomisi ve yatırımcılar desteklenmiş olacak hem de devletin tahsil etme şansı neredeyse kalmamış bir alacağını tahsil etme imkanı sağlanacaktır.