YENİ ASIR

Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği'nden cevap...


26 Mayıs 2004

Önceki yazımda Özel okul ücretlerinin cep yaktığını ve 2004 öğretim yılında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında zam geleceğini söylemiştim. Yazıma istinaden Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği Genel Sekreteri Emekli Öğretmen Gürbüz Yörük cevap ve açıklama göndermiş:
"22-Mayıs-2004 tarihli 'Özel okul Fiyatları' başlıklı yazınızı benim gibi birçok özel okul yöneticisi ve velisi okumuştur. Özel okullar bir tercih meselesidir. Ege Bölgesi'nde 3 milyara da özel okul var, 12 milyara da... Veli ve öğrenciler bu gerçekler doğrultusunda tercihlerini kullanmaktadırlar. Yazınızdaki gibi özel okullar yılda bir defa olmak üzere ücretlerini dengelemektedirler.

ÜCRET YÖNETMELİĞİ
Özel okul ücretleri sizin de belirttiğiniz gibi yönetmelik gereği;
A- Sağladıkları eğitim ve öğretim imkanlarına,
B- Gelişmelerine de imkan verecek yatırım ve hizmetlerine,
C- Personel ve işletme giderlerine.
D- DİE'nin nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat endeksine göre tespit ve ilan edilmektedir.
Yukarıdaki maddeleri biraz açacak olursak;
Özel okullar 20 24 kişilik sınıflarla ve yeni teknolojileri takip edip, uygulayarak iyi bir eğitim-öğretim vermektedirler. Özel okullar gelişmeli ve yatırım yapmalıdırlar. Ayrıca, hizmetlerinde de aksama olmamalıdır. İyi bir eğitimöğretim dediğimizde personel gideri ön plana çıkmaktadır. Sınıf mevcutlarının az olması yanında nitelikli öğretmen maliyeti özel okul ücretlerine aynen yansımaktadır.

İŞLETME GİDERLERİ
İşletme giderlerine gelince;
Özel okul ücretlerinin tespit edilmesinde son madde de o ildeki TÜFE oranıdır. Özel okullarımızda personel gideri yüzde 70'lere varmaktadır. 2003'de öğretmen ve personele yüzde 19 gibi bir artış yapılmıştır. Diğer giderlerimiz ise su, elektrik, haberleşme, kırtasiye vs. şeklinde özetlenebilir. Özel okullarda kullanılan su, elektrik ve haberleşme tarifesinin sanayi kuruluşlarıyla aynı olduğunu biliyor musunuz?
Yani, bir öğrenci resmi okulda su kullanıyorsa ayrı tarifeden, öğrenci özel okulda su kullanıyorsa ayrı tarifeden ve en azından yüzde 100 farklı ödemeye tabii tutulmaktadır. Hatta hamamlarda kullanılan su bile özel okul öğrencisinin kullandığı sudan ucuzdur.
Bu yüksek tarife elektrik ve haberleşme için de geçerlidir. Özel okulların şu veya bu ad altında ödedikleri vergiler de gelişmiş ülkelerde olmayanlardır. Tabii ki bunlar özel okul ücretlerine yansımaktadır. Hele hele eğitim-yemek-servisten bu derece yüksek KDV alınması anlaşılır gibi değildir. Sonuç olarak, özel okul ücretlerinin aşağıya çekilmesi başta hükümetler olmak üzere yerel yönetimlerin elindedir. Özel okul ücretlerinin her mayıs ayında gündem maddesi olmaması için yetkililerin gelişmiş ülkeleri örnek alınması gerekir diye düşünüyorum."