YENİ ASIR

Dünya kadınının ortak sorunu; şiddet, taciz, ayrımcılık


12 Mart 2005

Dünya Kadınlar Günü'nün "resmi olarak" 28. yılını kutladığımız bu haftayı bahane ederek, kadınların sorunlarına bugün de devam etmek istiyorum.
Uluslararası Af Örgütü, kadına yönelik şiddetin yaşamın her alanında dehşet verici oranda arttığını açıklamış.
Cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet tüm dünyada hızla almış başını gidiyor. Türkiye'deyse kadınların büyük bir kısmı şiddetle, daha evliliklerinin ilk yıllarında tanışıyor.
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği'nin dünyada ve Türkiye'de çeşitli araştırmalara dayanarak açıkladığı verilere göre, kadınların en büyük sorunu dayak.
Türkiye'de evliliklerin ilk 3 yılında üniversiteli kadınların yüzde 73'ü, gecekondu ve kırsal kesimde yaşayan kadınların ise yüzde 90'ı şiddete maruz kalıyormuş.

EVRENSEL BİR GERÇEK
Kadına yönelik şiddet evrensel bir gerçektir. Kadınlar eğitimden yoksun bırakılarak yasal ve geleneksel engellerle eve mahkum ediliyorlar.
Çalışma yaşamında ise kadınlar haksız ve cinsiyet ayrımcı uygulamalarla karşılaşmakta, şiddete ve cinsel tacize maruz kalmaktalar. İşyerinde cinsel şiddete maruz kalan kadınlar işten atılma ve dışlanma korkusuyla sessiz kalıyorlar.
Türkiye'de kayıtlı verilere göre kadınların yüzde 58'i dayağa maruz kalmakta. Ancak töreler ve geleneksel nedenlerle gerçekler ortaya çıkamadığından sağlıklı bir rakama ulaşılamıyor.

DAYANIŞMA
Şiddete maruz kalan kadınlar kendilerini çaresiz hissetmekte ve ne yapacağını bilememekteler. Bu nedenle şiddete maruz kalan kadınların hak arama sürecini başlatacak kurumlarla ilişkiye geçmesi sağlanmalıdır.
Çevrenizde bu durumda olan kadınlar varsa mutlaka onları kadın dayanışma merkezlerine yönlendirin. Kadın dayanışma merkezleri ile kadın sığınma evleri ve baroların kadın danışma merkezleri hak ihlallerini izlemeli, şiddete maruz kalanların mutlaka belgelenmesini ve hukuki yollara başvurmasını sağlamalıdır.
Örneğin dünkü yazımda sizlere Eşrefpaşa Toplum Merkezi'nden ve salı, perşembe günleri orada ücretsiz danışmanlık yapan avukat Ayla Eğit'ten bahsetmiştim. Ayla Hanım'dan veya diğer çevrenizde ki en yakın toplum merkezlerinden konu hakkında bilgi alıp, haklarınızı öğrenebilirsiniz.

BİLİNÇLENMELİ
21. yüzyılı gelişme, teknoloji, bilim çağı olarak yaşadığımız bu dünyada; kadınlar için "medeniyet ve insanlık" adına çok şeyin olumlu anlamda değişmesi gerekmektedir.
Çocuk yaştaki genç kızlara tecavüz edildiği, genç insanların hayatının baharında öldürüldüğü, cinsel olarak sömürülen, şiddete maruz kalan, iş alanlarında ayrım gören kadınlar var oldukça, dünya toplumunun bu konuda gerçekten bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekmekte...

YENİ ASIR İNSAN
Bugun Haber Bulunmamaktadır.