YENİ ASIR

Bayram sorusu


02 Şubat 2004

Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram günü sizleri devlet meseleleri ile meşgul ederek sıkmak istemiyorum. Onun yerine gelin, gelmiş geçmiş başkanlara gündem dışı bir soralım. Bakalım ne cevaplar vermişler?
Sayın Başkanım siz bu soruyu nasıl yanıtlardınız?
SORU: Bir piliç, neden karşıdan karşıya geçer?
Rene Descartes: Yolun öbür tarafına geçmek için.
Eflatun: İyiliği için. Gerçek, öteki taraftadır.

ÖZGÜR DÜNYA DÜŞÜ
Aristotales: Karşıdan karşıya geçmek pilicin doğasıdır.
Karl Marx: Tarihsel olarak kaçınılmazdır.
Hipokrates: Pankreasının aşırı salgısı yüzünden.
Martin Luther King Jr: Tüm piliçlerin nedenini açıklamak zorunda kalmadan özgürce karşıdan karşıya geçtikleri bir dünya düşlüyorum.
Richard M. Nixon: Piliç karşıdan karşıya geçmedi, tekrar ediyorum, piliç asla yolun karşısına geçmedi...
Sigmund Freud: Pilicin karşıdan karşıya geçmesiyle ilgilenmeniz, sizde güçlü ve latant bir cinsel güvensizlik duygusunu ele vermektedir.
Budha: Bu soruyu sormak, sizin kendi piliç doğanızı inkar etmektir.
Galilei: Oysa piliç karşıdan karşıya geçiyor...
Charles De Gaulle: Piliç belki yolun karşısına geçti, ama otoyolun karşısına henüz geçmedi.
Einstein: Pilicin yolun karşısına geçmesi ya da yolun pilicin ayakları altında yer değiştirmesi, tümüyle sizin gösterdiğiniz referansa bağlıdır.
Bill Clinton: Anayasa üzerine yemin ederim ki bu piliçle aramda hiç bir sey geçmemiştir.
Süleyman Demirel: Piliç geçmişse geçmiş, geçmemişse geçmemiştir.
Tansu Çiller: Bu memleket için karşıdan karşıya geçen piliç de bizimdir, üstünden geçen traktör de bizimdir.
R. Tayyip Erdoğan: Ben tavuklu sandviç de satmıştım.
Abdullah Gül: Hayır, bana böyle bir bilgi verilmedi ama karşıdan karşıya geçtiyse hükümet gereğini yapar.

TAVUK VE HOROZLAR
George W. Bush: Pilicin bu yolda BM kararlarına rağmen cezalandırılmadan karşıdan karşıya geçmesi, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete kafa tutmaktır. Bu durum, o yolu bizim çoktan bombalamış olmamız gerektiğini göstermektedir. Bölgede barışı sağlamak amacıyla ve savunduğumuz değerlerin tavuk türü teroristler tarafından bir kez daha ayaklar altına alınmaması için ABD, karadan 243 bin GI, havadan 846 bombardıman uçağıyla desteklenen 17 uçak gemisi, 46 fırkateyn ve 154 kruvazör göndermeye karar ve bu güçlerine özgürlük ve demokrasi adına 5 bin kilometre çapındaki bir alanda bulunan tüm kümesleri yerle bir etmek görevi vermiştir. Bu kutsal görev, ülkede uzaktan yakından kümese benzeyen her şeyi bir avuç kül haline getirinceye kadar sürecek ve küstah kümes efradının milletimize kafa tutması önlenecektir. Hükümetimiz, ondan sonra ülkedeki kümeslerin standartlara uygun biçimde yeniden inşaasına ve başlarına ABD Büyükelçisi tarafından demokratik olarak seçilecek bir horoz geçirmeye kararştir.
Kümeslerin yeniden inşaası finansmanına karşılık olarak, bölgedekiüm yem üretimine 30 yıl süreyle el koymakla yetineceğiz. Yerel canlıların, bizimle işbirliği yaptıkları takdirde yem üretiminin bir miktarından özel fiyatlarla istifade ettirilmesi öngörülmüştür. Bu yeni adalet, özgürlük ve barış kümesleri ülkesinde, size temin ederiz ki bir daha asla bir piliç bir yoldan karşıya geçmeye kalkmayacak, çünkü yol kalmayacak ve piliçlerin de yürüyecekleri bacakları olmayacaktır. Tanrı Amerika'yı takdis etsin! Hayırlı bayramlar.