YENİ ASIR

AB'ye göre "Sokrates Programı" nedir?


21 Mart 2005

Socrates AB'nin genel eğitim alanındaki eylem programı. Program aşamalar halinde planlanıp uygulamaya konmaktaymış. Program 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2006 dönemini kapsıyor ve 1995-1999 döneminde elde edilen tecrübeler ve başarılar üzerine aktif hale getirilmiş. Yani şu an okullarımızda öğrencilere verilen ve verilecek olan eğitim sistemimizin adı "Sokrates Programı".
Ben uygulanan eğitim sisteminin sadece "Aktif Eğitim Sistemi" olduğunu zannederken bakın daha neler öğrendim. Socrates AB Antlaşması'nın 149 ve 150. maddelerine dayanılarak hayata geçirilmiş.
Söz konusu maddelere göre, Birlik üye devletlerle yakın işbirliği içinde olup, bir dizi eylemi uygulamaya koyarak eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

AMAÇLARI NELER?
Programın amaçları şunlar:
1) Bütün eğitim kademelerinde Avrupa boyutunu güçlendirmek,
2) Bütün eğitim alanlarında fırsat eşitliğini geliştirirken, geniş eğitim kaynaklarına ülkeler üstü erişimi kolaylaştırmak, AB dillerinin, özelikle de az kullanılan ve öğretilen dillerin nicel ve nitel olarak gelişimini teşvik etmek.
3) Özellikle aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla eğitim alanında işbirliği ve hareketliliği desteklemek ve bu bağlamda engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak;
* Eğitim kurumları arasında karşılıklı değişimi teşvik etmek,
* Açık ve uzaktan eğitimi geliştirmek,
* Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusundaki gelişmeleri teşvik etmek,
* Karşılıklı bilgi değişimini geliştirmek,
* Eğitim uygulamalarının ve araç-gereçlerinin geliştirilmesi alanındaki yenilikleri teşvik etmek ve eğitim alanında ortak politika konularını araştırmak. Bu amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlere paralel olarak, program kadın-erkek eşitliğini, engelliler için fırsat eşitliğini sağlamayı ve sosyal dışlanma, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleyi öğretiyor.

TÜM BUNLAR GÜZEL
Tüm bunlar tabi ki çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için güzel ve faydalı. Zaten oğlumun okuluna ne zaman gitsem değişen eğitim sistemi ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Beğeniyor musun? diye soracak olursanız. Yeni eğitim sistemine aklım ermiyor. Not sistemi bence çocukların aleyhine, öğrenime gelince ezberlemeden, uygulama yolu ile öğreneceklermiş. Okuldaki öğretmenlerle bu konuyu tartışıyorum. Bu sistemle oğluma çarpım tablosunu iki senede ancak öğretebildim. Biz zamanında çarpım tablosunu ezberledik de kötü mü oldu? Üniversite bitirdim, hatta bakın burada köşe yazabiliyorum...
Gelişen çağa ayak uydurmamız, gençlere yetişmemiz yeni eğitim sistemleri ile zor olacak gibi...

YENİ ASIR İNSAN
Bugun Haber Bulunmamaktadır.