İNTERNET HABER

Yerel seçime gölge düştü bile !


28 Aralık 2008

 

 

 DSP Eskişehir milletvekili Tayfun İçli son derece önemli bir dava açtı.Aslında Tayfun İçli’nin açmış olduğu bu dava tüm Türk milleti adına açılmış bir davadır. Seçimlere az bir süre kaldığını düşünürsek bu davanın neden hepimizi ilgilendirdiğini sizlere aşağıda aktaracağım.

 

Dava konusu aynen şöyledir ; Davaya konu ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler ve uygulamaları açıkça hukuka aykırıdır. Uygulamaların devamı ve seçimlerin YSK’ ca ilan edilen yeni seçmen kütüklerine dayanılarak yapılması halinde telafisi imkansız zararlar doğacaktır. Yasanın aradığı şartlar birlikte gerçekleştiğinden aşağıda ayrıntılı olarak sunulacak gerekçeler nedeniyle iptal isteminde bulunulan düzenleyici işlemlerin dava sonuna kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA

 

B) Yüksek Seçim Kurulu ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında 5 Eylül 2008 tarihinde TC vatandaşlarının kimlik bilgilerinin yanında adres bilgilerinin de çevrim içi kullanımı için imzalanan protokol ile bu protokole dayalı uygulama olanağı bulan ‘adres kayıt sistemi’ esas alınarak oluşturulan (seçmen kütükleri ) düzenleyici işlemlerin de İPTALİNE,

C) Yüksek Seçim Kurulu’nun 25.11.2008 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek yayınlanan, 24.11.2008 tarih ve 140/1 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanması sonucu kesinleştirilerek ilan edilen ‘adrese kayıt sisteminden alınan’ bilgilere göre oluşturulan seçmen kütükleri olarak tanımlanan düzenleyici işlemlerin İPTALİNE,

            D) İptale konu düzenleyici işlemlere dayanak gösterilen ve 298 sayılı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerini değiştiren, 5749 Sayılı Kanun’un 3, 4, 6 ve yürürlük maddesi olan 16. maddesinin  Anayasa’nın Başlangıç, 2, 11, 67 ve 79 maddesine aykırı olduğundan; Anayasa’ya aykırılık iddiamızın kabul edilerek, 5749 Sayılı Kanun’un 3, 4, 6 ve 16 maddelerinin ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ile Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesine karar verilmesi istemlidir.

 

 

Sayın Tayfun İçli konu hakkında çok yazıp çizdiğim, hatta tartıştığımdan dolayı dava dilekçesini aynen bana göndermiş.Dilekçe tabi ki burada bitmiyor, uzayıp gidiyor.

 

Ama ortada öyle büyük bir hata var ki Sayın İçli konunun yazılıp çizilerek değil , mahkeme yoluyla çözüleceğine kanaat getirmiş ve sonunda bu yola başvurmuş.

 

Aldığım duyumlara göre cezaevlerinde haddinden fazla sayıda oy sandığı imalatı yapılmaktaymış.

 

Neden,niçin,nerede, nasıl kullanılacaklar ?

 

Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum.