İNTERNET HABER

Yasa Tasarıları yine gelip geçiyor...


15 Ağustos 2009

 

 

Gıyabımızda kabul gören, gece yarıları yasalaşan bir çok tasarıya bir yenisi daha eklenmiş. Konu hakkında İzmir        CHP Milletvekili Selçuk Ayhan bana bilgi vermese ruhumuz duymayacak.

Ulusal basınımızda “İşsizlerin parası yola aktarılacak” başlığı ile de yer alan İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken 42 milyar TL'ye yakın paranın çoğu karayolu ve altyapı yatırımlarında kullanılmasını öngören    'İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik yapan yasa tasarısı” AKP li üyelerin oylarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

 

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre, 2009 ve 2010 yılında İşsizlik Fonu'nun nema gelirinin dörtte üçü bütçeye gelir olarak kaydedilecekmiş.

 

 

Bakıyorum da bu duruma isyan sadece ayağına basılan kesimden gelmekte. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, “Kamu kesiminde oluşturulmuş iftihar edilebilecek tek fon İşsizlik Sigortası Fonu'dur. Ancak fon büyüdükçe işverenlerin ve hükümetlerin fona istedikleri her anlamda kullanabilecekleri bir kaynak olarak bakmaya başlaması, işçinin endişesini artırmakta, halkın devlete olan güvenini sarsmaktadır” açıklamasında bulunuyor.

 

Bilindiği üzere, işçiden ve işverenden kesilen primlerle oluşturulan işsizlik sigorta fonu, devletin ileride işsizlere mali yardım yapma taahhüdüyle topladığı ek vergi olup, bu yapıdaki bir fonun kaynak gibi algılanıp, bu fondaki birikimlerin başka amaçlarla kullanılma olanağı esasen mümkün değildir. Fakat ülkemizde her geçen gün artan işsizlik oranı belli ki başka  kesimin iştahını kabartmış.

Bu para nasılsa onların yarasına merhem olmaya yetmez, düşüncesi ile kendilerince bu paraya  çare bulmuşlar.

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ise kendisine iş edinerek paranın peşine düşmüş  ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ‘e konu hakkında  soru önergesi vermiş.       Neyse en azından işçinin işsizlik parasını düşünen bir vekilimiz çıkmış. Bu bağlamda Selçuk Ayhan şu soruların yanıtlarını beklemekte;

 

 

1-     İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının, mevzuatta belirtilen şekil dışında kullanılması söz konusu mudur?

2-     İller Bankasının “kamu hizmeti” amacıyla belediyelere aktardığı kredi ve borç miktarını ve yararlandırılan belediyeleri “ticari sır” olduğu gerekçesiyle açıklamayan AKP hükümeti, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını, mevzuatı ve amacı dışında hangi alanlarda, nerelerde ne kadar kaynak kullanıldığını açıklamayı düşünmekte midir? Düşünüyorsa, İşsizlik sigortası fonu kaynaklarının amacı dışında nerelerde ve hangi miktarda kullanıldığının son altı yıldaki dağımı nedir?

3-     Bir soru önergesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13 Ocak 2009 tarih ve 610-72 sayılı yazıları ile verdiği yanıtta; “GAP’taki yatırımlar için işsizlik fonundaki birikimlerin kullandırılıp kullandırılmadığı”na ilişkin soruyu yanıtlamamış olması, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığının bir kabulümüdür?

4-     Farklı alanlarda ve amaçla kullandırılan “İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının” geri ödenmesi ve yerinde kullanılması için hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır?