İNTERNET HABER

"Tüccar Diplomasi" ye dikkat !


05 Şubat 2009

Başmüzakereci Egemen Bağış ilk toplantısını yaptı…

 

Gündem o kadar yoğun ki bazen yazmam gereken konuları askıya almak zorunda kalıyorum. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Ergenekon ‘un son dalgası ile, bu hafta da  Başbakan Erdoğan’ın Davos macerası ile yoğrulduk.

 

Konu taze  iken geçen hafta yazmam gereken konu Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ilk toplantısıydı. Toplantıya katılan CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu ile toplantı sonrası görüşerek görüşlerini aldım.

Coşkunoğlu ;

“ 3 saat süren bir toplantıda hem komisyon üyeleri olarak sayın bakanla tanıştık, hem de ABGS’nin yaptığı sunumdan sonra AB’ye sunulmuş olan Türkiye Ulusal Programı ‘nı tartıştık.

 

Nihayet AB Başmüzakereci konumunun Dış İşleri Bakanı konumundan ayrılması, mutluluk veren bir gelişme olarak değil, eleştirilecek bir durum olarak görülmeli. Dört yıl önce yapılması gerektiği halde, hiçbir haklı ve anlamlı nedeni olmadan geciktirilmiş bir uygulamadır.

 

AB ile müzakerelerin sadece hızlanması konuşuluyor. Fakat, daha da önemlisi, müzakerelerde kullanılan yöntem ve usluptur. Bugüne kadar AKP iktidarı, bu konuyu bir AB Projesi veya bir Çağdaşlaşma Projesi olarak görmemiştir. AKP iktidarı, bu konuyu talep edilen ödünlerin verildiği bunun karşılığında da AB’den kendileri için destek alındığı bir alış-veriş projesi olarak görmüşlerdir. Yoksa, sendikal haklara hiç değinmeden, AB baskısıyla vakıflar yasasını çıkartmaları hangi ulusal önceliklerle açıklanabilir? Dokunulmazlıkları kaldırmaktan, seçim yasasını değiştirmekten hiç söz etmeden, özgürlük ve demokrasi uğruna Anayasa’nın laiklik ilkesini tartışmaya açmak nasıl açıklanabilir?

 

Kullanılan uslup ise başka bir sorun. Brüksel’e, Strasbourg’a gidip, oralarda “şu muhalefet olmasa biz neler yapacağız AB yolunda” veya “laiklik nedeniyle ülkemizin Müslümanları üzerinde baskı var gibi yanlış olmanın ötesinde uluslararası platformlara hiç mi hiç yakışmayan yakınmalardan AKP’nin vazgeçmesi gerekir. CHP olarak biz, hiçbir zaman uluslararası platformlarda başbakanı veya iktidarı suçlayıcı konuşmalar yapmadık. AKP iktidarının “tüccar diplomasiyi” bırakıp, ülkemize yakışan ciddi bir devlet anlayışına uygun ve dikilmeden dik durabilen bir uslup ve katılımcı bir yöntem benimsemesi gerekir.”  diyerek toplantı hakkında ki görüşlerini aktardı.

 

Coşkunoğlu’nun gözlemlerinden de yola çıkarak Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın yöntem ve uslubunu sanırım dikkatle izlemeliyiz.

Çünkü “ Tüccar diplomasiyi  dikkat ederseniz yerel seçimleri kendine hedef almış olan AKP , son Davos olayında da bizlere yaşattı…