İNTERNET HABER

Şiddete uğrayan kadın nereye gidecek?


07 Eylül 2009

 

Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf’ın  ’Dayak yiyen kadını eve göndermek yok, formlar  hazırlayarak şiddet mağduru kadınların nereye gitmek istediğini tespit edeceğiz’ sözlerinin , gerçek koşullarla uyuşmadığını bir çok aklı başında  kadın gibi  Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selma Acuner’de fark etmiş ve konu hakkında bir basın bildirisi hazırlamış.

Telefonla arayarak bizzat görüştüğüm Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selma Acuner’e , Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf’ın “Dayak yiyen kadını eve göndermek yok” açıklaması hakkında ne düşündüğünü sorduğumda   Hükümet, şiddete uğrayan kadını sokağa mı gönderecek? 36 milyonu bulan kadın nüfusunun neredeyse yarısı şiddete uğradığına göre, Sayın Kavaf, eve göndermeyeceğini ifade ettiği bu kadınları nerede barındıracak?” sorusunu yöneltti.

Türkiye genelinde her 10 kadından 4’ünün şiddete uğradığını, kadın sığınma evlerinde ise sadece 1200 yatak kapasitesi bulunduğunu düşünecek olursak ,Sayın Kavaf  gerçekten de bizlere gerçekçi bir açıklama yapmak zorunda.

 Türkiye’de kadın nüfusu yaklaşık 36 milyon civarında. Devlet Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı bir araştırmaya göre, ülkemizde her 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kaldığı resmi istatistiklerle belirlenmiş. Bu oran, kırsal kesimde ise 5’e yükselmektedir. Akademik araştırmalarda rakamlar daha ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selma Acuner’in konu hakkında ciddi bir araştırma yaptığı kesin. Acuner ;

    Şiddet gören kadınlar için mevcut kadın sığınma evi sayısı ise sadece 52’dir. Bunlardan 27’si Devlet Bakanlığına bağlı SHÇEK’e aittir ve yatak kapasitesi sadece 593’dür. Belediyelere ait 20, valilik ve kaymakamlıklara ait 3, sivil toplum kuruluşlarına ait 2 sığınma evi bulunmaktadır.

75 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’de sadece 52 sığınma evi mevcut iken, bu sayı 9 milyon nüfuslu İsveç’te 160, 5,5 milyon nüfuslu Slovakya’da ise 109’dur.

Türkiye’deki 52 sığınma evinin toplam yatak kapasitesi, 1200 dolayındadır ve ihtiyacı karşılamaktan tamamen uzaktır. Her 30 bin kadına sadece bir yatak düşmektedir. Oysa, Türkiye’de kadınların neredeyse yarısı şiddete uğramaktadır. Bunun yaklaşık sayısı da 18 milyon kişidir. Durumun ne kadar ürkütücü olduğunu ortaya koymak gerekirse, 18 milyon kadın, 4 milyon nüfuslu Norveç’in dört katına, 2 milyon nüfuslu Slovenya’nın 9 katına denk düşmektedir. “ açıklaması yapıyor ve pek çok gerçeğe rakamlarla parmak basıyor.

Yukarıda ki rakamları incelediğimizde Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf’ın  açıklamalarının  hiçbir tutar tarafı olmadığını görüyoruz.

Sayın Kavaf’a bir kadın olarak Dr. Selma Acuner’in verdiği rakamlardan yola çıkarak ben de şu soruyu sormak istiyorum;

 

-  Mağdur kadınların çoğunluğu sığınma evini tercih ederse ne yapmayı düşünüyorsunuz?

- 1200 yatakla kimi, nereye yerleştireceksiniz?