İNTERNET HABER

Nisan ayı anketi sonuçları...


21 Nisan 2008

Metrapol Araştırma Şirketi Nisan ayında ""AKP"nin kapatılma davası ve yansımaları” adı altında bir araştırma yapmış.Araştırmanın ve "Bugün seçim olsa"  anketinin sonuçlarını sizlerle olduğu gibi paylaşıyorum ki anket sonuçlarını hep baraber önümüzde ki günlerde tartışalım.
ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER 

Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale "yi içeren 26 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde (kent-kır nüfusu) 5-8 Nisan 2008 tarihleri arasında toplam 1204 kişi ile yapılmış. Cinsiyet, yaş,  il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiş.Hayattan Memnuniyet: Araştırmaya katılanların %50.7"sinin hayatından memnun olduğu, %36.5"inin ise memnun olmadığı belirlenmiştir. Hayattan memnuniyet konusunda net bir kanaat belirtmeyenlerin oranı ise %12,2"dir.

Türkiye Nereye Gidiyor?:Ülkemizde son aylarda yaşanan olaylar, partilerin ve liderlerinin tavırları ve yüksek yargıda AKP ile ilgili başlatılan kapatma davası ve bütün bunlara bağlı endişeler genel olarak Türkiye"nin gidişatından memnuniyetsizliği de beraberinde getirmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde halkın %56,9"u gibi yüksek bir oran genelde Türkiye"nin durumunun iyiye gitmediğini düşünmektedir. İyiye gittiğini düşünenler ise  %38,6 dır.

Halkın AKP"nin Kapatılma Davasına Bakışı: Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%68,4) AKP"nin kapatılma davasına olumsuz bakarken %27,4"lük bir kesim olumlu bakmaktadır. CHP dışındaki diğer parti seçmenlerinin yarısından fazlası AKP"nin kapatılması davasına olumsuz bakmaktadır. CHP"li seçmenlerin %74,6"sının kapatma davasını desteklediği belirlenmiştir.

Partilerin Kapatılma Koşulları: Araştırmaya katılanların %22,8"i Anayasa ve yasalara aykırı söylem ve eylemleri yeterli kapatma sebebi görürken, %35,1"lik bir kesim parti kapatmada şiddeti teşvik ve kullanma şartının aranması gerektiğini düşünmektedir. %37,5"lik bir grup ise mahkeme kararı ile parti kapatmaya karşı çıkmaktadır.

AKP Kapatılmalı mı? CHP"li seçmenler dışında halkın büyük kısmının (%71,6) AKP"nin kapatılmasına karşı çıktığı belirlenmiştir. AKP"nin kapatılmasını isteyenler %24,3"tür. CHP"li seçmenlerin bu konudaki tavrı halkın geneli ile tam bir karşıtlık oluşturmaktadır. CHP"lilerin %71"i AKP"nin kapatılmasını isterken sadece %24.3"ü kapatmaya karşı çıkmaktadır.

AKP Lider ve Yöneticilerinin Söz ve Davranışları: Araştırmaya katılanların %48,2"si parti kapatma davasının açılmasında Parti yöneticilerinin söz ve davranışlarının etkili olduğunu düşünürken bu orana yakın bir kesimin (%44,9) bu görüşe katılmadığı belirlenmiştir.

AKP"yi kapatma Davası Hukuki midir Siyasi midir? Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%56,2) bu davayı siyasi bir dava olarak görmektedir. Hukuki bir dava olduğunu düşünenler sadece %21,7"dir. %12.6"lık bir kesim ise bu olayın hem hukuki hem de siyasi olduğu kanaatindedir

Anayasa Mahkemesi"nin Kararı Hakkında Beklentiler: Araştırmaya katılanlar bu konuda eşit şekilde ikiye bölünmüş durumdadır. AKP"nin kapatılacağını düşünenlerle kapatılmayacağını düşünenlerin oranı %40 civarındadır.

Yüksek Yargıya Güven: Son zamanlarda kamuoyunu ilgilendiren davalarda yüksek yargı organlarında verilen kararlar nedeniyle yargıya güveninin arttığını söyleyenler %24,1 iken güveninin azaldığını söyleyenler %49,2 olmuştur. Yargıya olan güveninin değişmediğini belirtenler ise %18,4"dür.

Kapatma Davası İle Ergenekon soruşturmasının İlişkisi: Bu iki olay arasında ilişki olmadığını düşünenler (%43,4) ilişkinin bulunduğunu düşünenlerden (%34,4) daha fazladır. 

Laikliğe Yönelik Tehdit Algısı: Araştırmaya katılanların %28,2"si AKP"yi laiklik için bir tehdit olarak görürken, %65"lik bir çoğunluğun böyle bir algılama içinde olmadığı belirlenmiştir.

Kapatma Davasında Cumhurbaşkanı İçin Yaptırım İstenmesi : AKP için açılan kapatma davasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için de yaptırım istenmesini halkın % 59,5"i hukuki bulmadığı belirlenmiştir. Bu talebin hukuki olduğunu düşünenler ise %23,8"dir.

Anayasa Değişikliği İle Parti Kapatmanın Zorlaştırılması: Parti kapatmayı zorlaştırmak amacıyla yeni bir anayasa değişikliği yapılıp referanduma gidilmesi halinde halkın %51,4"ü bu değişikliği destekleyeceği anlaşılmıştır. Halkın %40,5"inin ise böyle bir değişikliği onaylamayacağı belirlenmiştir.

Oy Verme Davranışı: Bugün seçim olsa halkın %50,2"sinin AKP"ye, %12,4"ünün CHP"ye ve %7,2"sinin MHP"ye oy vereceği anlaşılmaktadır. AKP"nin başörtüsü yasağının kaldırılması için yasa değişikliği başlattığı süreçte %44"lere düşen oy oranı kapatma davasının açılması ile tekrar yükselişe geçmiştir. Kapatma davasının açıldığı süreçte sadece AKP"nin değil CHP ve MHP"nin de oyunda belirgin bir artış gözlenmiştir. Bu artışların toplumdaki siyasal kutuplaşma ile ilişkili olduğu kanısındayız.

Ancak AKP dışındaki diğer partilerin oy oranları 22 Temmuz seçim sonuçlarının  çok gerisindedir. Dolayısıyla kararsız ve oy tercihi konusunda açıklama yapmayanların oranı yüksektir. Bu durumun en önemli sebebi Başbakan R. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına alternatif siyasal bir lider ve siyasal oluşumun halk nezdinde  bulunmayışıdır. Muhalefet alanındaki bu boşluk sürdükçe kararsız ve cevapsız seçmenlerin oranı yüksek olmaya devam edecektir.

Bu araştırmada kararsız ve cevapsız oyların  partiler arasında oransal olarak dağıtılmaması hem siyaset alanındaki muhalefet yetersizliği algılaması hem de özellikle DTP"li seçmenlerin kendilerini sakladıkları  şeklindeki gözlem ve düşüncelerimizden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile kararsız ve cevapsız seçmenlerin   büyük kısmının  muhalefet yanlısı  olduğunu düşündüğümüzden bunları partiler arasında oransal dağıtmanınn doğru olmadığı kanısındayız.