İNTERNET HABER

Ey sevgili Uşaklılar bu sorular ve sorunlar sizin !


25 Ağustos 2008

Hazineden Sorumlu Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e Uşak MilletvekiliAvrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Osman Coşkunoğlu"nun Uşak ziyareti önecesi sormak istediği ve aslında Uşaklıların da sorulmasını istediği ,ama bakanı görünce sus pus oldukları soruları Coşkunoğlu şu satırlarla sormuş ;
“ Uşak ziyaretiniz sırasında dikkatinize sunmak istediğim sorunları ve vekili olduğum hemşerilerimin somut ve net yanıtlar beklediği soruları aşağıda belirtiyorum. Sanayicilerimizi “somut olmamak ve içi boş önerilerde bulunmak” ile eleştirmiş bir bakan olarak, eminim aşağıdaki sorularımıza “içi dolu ve somut yanıtlar” vereceksinizdir:

1. Uşak ilimizin 2002"den sonra, AKP hükümeti döneminde ihmal edildiğini somut rakamlarla göstermek mümkündür:

a. DPT Verilerine Göre: Aldığı kamu yatırımlarına göre yapılan sıralamada, 81 il içerisinde Uşak 2002 yılında 64. sıradaydı. AKP hükümetinin birinci yılında, 2003"de 69. sıraya düştü. Daha sonra düşüş devam etti: 2004"de 69. sıradaydık, 2005"de 72. ve 2006"da 75. sıraya düştük. 2007"de biraz iyileşerek 69. sıraya yükseldiysek de, değil 2003-2006 arası, yani 4 yıllık ihmali telafi etmek, AKP hükümeti öncesi, yani 2002"deki sıramıza bile gelemedik.

b. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Verilerine Göre: Bir önceki yıla göre kamu yatırımlarının biraz iyileştiği 2007 yılında, Uşak"tan Ankara"ya kişi başına giden para (vergi) miktarına göre, 81 il içerisinde 25. sıradayız. Fakat, Ankara"dan Uşak"a kişi başına gelen para (kamu yatırımı) miktarına göre, 81 il içerisinde 73. sıradayız.
Yukarıdaki manzara karşısında, 6 yıla yaklaşan AKP iktidarı döneminde, diğer illerle karşılaştırmada aşikar bir şekilde ihmal edildiği inkar edilemez. Uşak"ın bu mağduriyetini gidermek ve 5 yıllık ihmali telafi etmek için gelecek 1-2 yıl içerisinde somut olarak ne yapmaya söz verebilirsiniz? (Not: 5084 sayılı teşvik yasası, Uşak"a kamu yatırımlarının yerini tutacak yatırım sağlamaz. Bunu bildiğinize, dolayısıyla, Maliye Bakanı"nın düştüğü hataya düşmeyeceğinize inanıyorum.)

2. Esnafı, KOBİ"leri ve göreceli olarak az gelişmiş yöreleri teşvik etmek, bunun getirebileceği ek maliyete katlanmak, sizin de iyi bildiğiniz Batı ekonomilerinde sık ve yaygın bir politikadır. Fakat, maalesef ülkemizdeki uygulamalar tam tersinedir. Bunun somut örneği, Uşak"ta önemli yatırımlar yapmış olan TOKİ"dir. TOKİ inşaatlarında, maalesef yerel esnaftan, KOBİ"lerden bir çivi bile satın alınmamıştır. Üstelik, TOKİ evleri için yapılan ödemeler de Uşak"tan çıkan para olarak, piyasayı daha da daraltmıştır. Bu durumu düzeltmek için, yerel KOBİ"leri ve esnafı teşvik edecek, ekonomiyi canlandırabilecek somut politikalar gündeminizde yer alıyor mu? Alıyorsa, bunlar nelerdir? İlgili bir diğer konu da, hipermarketlerin haksız rekabetini önleyecek yasa tasarısıdır. Bu tasarıyı hükümetiniz bekletmeye devam edecek mi, yoksa yakın bir gelecekte çıkaracak mı?

3. Haksız rekabetin önlenmesinin önemini takdir edersiniz. Dericilerimiz, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesine taşınmak için büyük masraflara girmiştir. Ayrıca, çevreyi kirletmeden üretim yapmak için, arıtma tesisinin işletme masraflarına da katlanmaktadırlar. Fakat, 100 kilometreden daha yakın mesafede, Uşak dışında, hala etrafı kirleterek, arıtma masrafı olmadan dericilik yapanlar vardır. Bu durumun yarattığı haksız rekabeti önlemek için somut olarak (a) hangi politikalar, (b) ne zaman uygulanacaktır?


4. Ülkemizde şimdiye kadar hedefsiz, stratejisiz ve politikasız teşvikler verilmiştir. Daha 4-5 ay önce çıkarılan 5746 sayılı Ar-Ge teşvik yasası da herhangi bir stratejiden, herhangi bir teknolojik veya sektörel öncelik veya hedeften yoksundur. Siz de, hükümetiniz gibi, bir Sanayi ve Teknoloji Politikası"na ihtiyacımız olmadığı görüşünde misiniz? Değilseniz, sektör-bölge-proje temelli, somut hedef ve strateji içeren bir Sanayi ve Teknoloji Politikası"na dayalı bir teşvik politikası şimdiye kadar neden hazırlanmadı? Ne zaman hazırlanacak? Uşak bağlamında somut olarak, yerel ekonomiye ne gibi olası katkılar bekleyebiliriz?

5. Birkaç farklı yöntemlerle yapılan analizlere göre, TL en az %20 değerli durumdadır. Bunun sonucu olarak ihracatçımız sıkıntı yaşıyor, özellikle ara malı ithalatı aşırı boyutlarda. İçerde imal edebileceğimiz ara malını dışarıdan ithal ederken hem cari açık sürdürülemez boyutlara ulaşıyor hem de dışarda istihdam sağlarken ülkemizde işsizlik yaratılıyor, ulusal ara-malı üreticimiz Pazar bulamıyor. Hepsinin üstüne de, faizler yükseliyor. Bu kısır döngüsünü kırmak için hükümetinizce acilen uygulanacak politikalar var mı? Bu politikaların Uşak"ı ilgilendiren yönleri, Uşak ekonomisine olası katkıları nelerdir? Hem iş dünyasının hem de CHP olarak bizim somut önerimiz olan ara malı üretimini teşvik etmeye yönelik politikaları uygulayacak mısınız?

6. Özelleştirme kapsamında olan Uşak Şeker Fabrikası"nın kapatılması söz konusu olursa, bu durumun zaten sıkıntıda olan yerel ekonomiye olası zararlarını gidermek için hükümetinizin somut bir politikası var mı?

Sevgili Uşaklılar umarım sizlerde vekiliniz Coşkunoğlu gibi sorunlarınızın ve sorularınızın peşine düşer,yanıtları da bizlerle paylaşırsınız.Sizin sorunlarınız bizim ,Türkiye"nin sorunlarıdır.