İNTERNET HABER

Eğitim de Reform Şart !


21 Temmuz 2009

 

 

Sevgili okurlar, Türkiye’de garip bir tutum başladı. Önce bir olay yaşanıyor, sonra bu olayın neticesinde konu üzerinde birkaç gün duruluyor, ardından gündem değiştiriliyor ve diğer konu unutulup gidiyor.

ÖSS sınav sonuçlarının Türkiye genelinde yaratmış olduğu hayal kırıklığı bilindiği üzere eğitim sistemimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Zaten bilinen aksaklıklar tekrar gündeme getirildi . Bu hafta ise konu hakkında tek satır yazan yok. Ben ise ısrarla konu üzerine gidiyorum, çünkü benim de okuyan bir oğlum var,ben de bir veliyim. Bu nedenle bu sorunları bir fiil yaşıyorum.

Dört yıllık lise eğitimi

Bugünkü eğitim sistemi içinde bir çok devlet okulunda öğrenciler ,bilgisayar dersini bilgisayar görmeden ,Fen derslerini laboratuara girmeden  işlemekteler.

Gözlem yapamayan, araştırma ruhu kazandırılmayan, kitap okumayan, ders dışı hiçbir sosyal faaliyeti olmayan insanların yaşamı anlaması, mantık yürütmesi beklenemez. Geçmişte liselerde komposizyon, mantık ve felsefe dersleri vardı. Lise bitirme ve olgunluk sınavları yapılırdı. Hepsi ortadan kaldırıldı.

 

Son 30 yılda sayısız program ve müfredat değişikliği yapıldı.

Lise bitirme ve olgunluk sınavları yapılmadığı için öğrencilerin ne bilip bilmediği tam olarak bilinmiyor. Bilindiği gibi bu yıl liseyi dört yıl okuyarak bitiren öğrenciler  ilk kez ÖSS sınavına  girdiler. Ancak sonuç geçmiş yıllara göre daha düşük. Tabi bu arada benim oğlum gibi lisede hazırlık okuyarak liseyi 5 yılda bitirecek olanları da unutmamak lazım.

Acaba dört yıllık lise eğitimi öğrenciye bir şey katmadı mı? Geçmişte üç yıl olan eğitim sürecinde ne eksikler görüldü de eğitim dört yıla çıkarıldı?

Bu durumda ne değişti?

Bunun üniversite eğitimine ve sürecin anlaşılmasına ne oranda katkıda bulunacağının araştırılması gerekir. Dört yıllık lise eğitiminin ne getirdiği ve ne götürdüğü ileride daha iyi ölçülebilecektir.

 

Adaletsizlikleri sorgulamak lazım…

Vakıf üniversiteleri çok düşük puanla öğrenci alıyor. Bu durum parası olanın istediği okula girmesine, parası olmayanın da okuyamadığı bir durum yaratıyor .Bu da hakkaniyet ve kalite sorunu yaratmaktadır.

Sınava endekslenen öğrenciler muhakeme yeteneklerini yitirdi. ÖSS, eğitim sistemini iflas ettirdi.'

 

 'Fırsat eşitsizliği çok büyük'

Eğitim artık sınava hazırlanabilen ve parası olanın yapabildiği bir durum haline gelmiştir. Doğu illerinin ve gelir düzeyi düşük bölgelerde ve ailelerin çocuklarının başarısının düşüklüğü de buna bağlı olarak değişmektedir.

Türkiye ortalaması hesaplanırken  okul öncesinden, lise eğitimine kadar ciddi bir fırsat eşitsizliği ve adaletsizliliğin olduğunu unutmamak gerekir.

 

Okullar arası, iller arası ve adaylar arasında Ağırlık Ortaöğretim Başarı Puanı'nın hesaplanmasının yarattığı adaletsizlik, sınava hazırlanma ve puanlar arasındaki küçük farklılıkların etkisi bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Okular arası farklılıklar kadar eğitmenlerin bilgi ve deneyimi ise ayrıca tartışılması gereken bir diğer konu.