HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!


24 Mayıs 2020

Son günlerde kiminle konuşsam aynı cümleyi duyar oldum.Sanki herkesin diline pelesenk olmuş gibi; ''Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak?''

- Peki nasıl olacak ya da ne olacak?                                                                                                                                - Olmayacak işte… Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.                                                                                                        - Tamam kardeşim örnek ver?…                                                                                                                                    Ya… Görürsün işte!                                                                                                                                                       ????...

Konuşma hiçbir yere varmadığı gibi kimseden 'Ne olacak?' soruma net yanıt alabilmiş değilim. Egemenin ve ezilenin, sömürülenin ve sömürenin olduğu koşullarda, dünyaya egemen olan Corono Virüsü sonrası her şey değişecek mi?

'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!' Evet, oldukça doğru bir tespit!

Bu durumda, eskinin-yani mevcut olanın ne olduğunun bilinmesi; öyle kalmayacak olanı da açığa kavuşturacaktır.

İçinde bulunulan durum, sadece can ve mal kaybını kaçınılmaz hale getirmedi, büyük bir ekonomik bunalımın acı sirenlerini de çalmaya başladı.

Trilyonlarca dolar, avro,Türk lirası ya da sterlin basıp sermaye tekellerine dağıtmak sorunu çözecek mi?       Umutsuzluk ve güvensizliğin sonuçları ne olacak?

Fabrika, iş yeri ve kurumlardaki emekçiler, kendi yaşamlarının “aman dikkat edin, hijyene önem verin” öğütlerinin, kendi koşullarıyla uyumsuzluğunu bilmiyorlar mı?

Sağlık emekçileri, alkışlamayla geçiştirilecek bir durumun olmadığını; aksine ölüm ve ölümüne çalışma koşullarıyla yüz yüze bulunduklarını; hastalıkla mücadele araç, ilaç vb. malzeme dahil koşullardan yoksun olma çaresizliği içinde olduklarını fark etmediler mi?

Küçük üreticiler bir daha üretemez duruma düştüklerini bilecek kadar üretimin ve ticaretin kurallarını öğrenmediler mi?

Evlere kapanan ve belki de daha da kapanması gereken –ve bunu böylesi yayılma gücü bulunan hastalıklar karşısında bir önlem olarak algılayabilen insanlar, geçim zorluğuyla giderek artacak şekilde yüz yüze kaldıklarını görmüyorlar mı?

İşsizlik ve yoksulluk artacak, bu da ek hastalıkları beraberinde getirecektir. İşsiz, aç ve yoksul insan yığınlarının tarihteki örneklerine bakılacak olursa aynı sonuçlar kaçınılmazdır.

Yani, evet “hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır”; işçi ve emekçiler daha fazla yoksullaşacak, hastalık nedenli kayıplar asıl olarak bu kesimler tarafından verilecek, küçük üreticiler kitlesel iflaslara mahkum olacak, yığınsal tepkiler güncel hükümetlerin kadrolarında değişime yol açabilecek.

Peki, hiç ''iyi'' bir şey olmayacak mı? Olmaz mı?…

İnsanın insana böyle günlerde aslında lazım olduğu bilinci ve eskiye olan özlemlerimizle, balık hafızalı toplumlar, insanlar olarak yaşantılarımıza devam edeceğiz.

Toplumsal değişim 'evet' kaçınılmazdır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ama 'eski'den kastın ne olduğunu bilmek şarttır.