HABERTÜRK

Süleyman Şah kimdir?


28 Şubat 2015

 

Türkiye’nin, kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyan Süleyman Şah Türbesi’nin tarihi öneme sahip emanetleri ile birlikte tahliye edilmesinin tartışmaları sürerken bu sayede ben ve dünya alem Süleyman Şah’ın kim olduğunu öğrenmiş olduk. Ne yalan söyleyeyim bugüne kadar Süleyman Şah hakkında hiç bir bilgim yoktu. Bunca olaya sebebiyet veren Süleyman Şah’ın kim olduğunu öğrenince de nasıl bir hayal kırıklığına uğradığımı inkar etmeyeceğim.

Süleyman Şah, Anadolu’yu fetheden Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın yüksek rütbeli kumandanlarından biriymiş.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethini tamamlamakla görevlendirilenlerin arasındaymış. Ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucularından olmuş. Sonra eski silâh arkadaşlarıyla güç kavgasına girmiş. 1086’nın 5 Haziran’ında Artuk ve Tutuş ismindeki diğer Selçuklu beyleri ile Halep yakınlarında savaşa tutuşarak, yenilmiş ve savaş meydanında ölmüş.

 

ARKADAŞLARI ÖLDÜRMÜŞ

 

Hayal kırıklığımın nedeni de işte bilgi oldu. Ben kendisini önemli bir zat zannederken güç savaşına girip arkadaşları tarafından öldürülmüş. Eski silah arkadaşları, Süleyman Şah için büyük bir cenaze merasimi yapmışlar. Hatta cenaze namazını Süleyman Şah’ı mağlûp eden Tutuş kıldırmış ve Süleyman Şah, Fırat vadisinin sol sahilinde yer alan, bugün Rakka ile Meskene arasında kalan Caber Kalesi’nin eteklerine defnedilmiş. Fakat nasıl olduysa, Osmanlı tarihçileri asırlar sonra Selçuklu kumandanı Süleyman Şah’ı birdenbire Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi yapmışlar.

Bir de efsane ortaya atmışlar: İran üzerinden gelen Türkmenler, Anadolu’ya yerleşmelerinden önce Suriye’ye ve Irak’a gitmişler. Ve rivayete göre Osmanlı hanedanının mensup olduğu aşiret Türkiye’ye Suriye üzerinden gelmiş. Âşıkpaşazâde, Neşrî ve Oruç Bey gibi ilk Osmanlı tarihçileri Osmanlı hanedanının atası Süleyman Şah’ın Fırat Nehri’ni geçerken Caber Kalesi civarında boğulduğu ve cesedinin nehirden çıkarılarak kalenin eteğine gömüldüğü iddiasını ortaya atmışlar.

Böylece Süleyman Şah, artık “Osmanlı hanedanının atası” olmuş. Gerçek kimliği hala tartışmalara açık olan Süleyman Şah aslında biraz da meçhul bir kişilik.

Fakat önemli olan türbesin de Türk bayrağının dalgalanıyor olması değil mi? Ve o bir avuç toprağın Türk Milleti’ne ait olması.