HABERTÜRK

Son 10 yıl ve eğitim sistemi


02 Mart 2012

Eğitim sistemi bir ülkenin geleceğinin belirleyicisi olarak milyonların yetişmesini sağlayan çok önemli bir konudur.

Fakat son 10 yılda yapılan değişiklikler Türkiye’de eğitim sistemini yap boz oyununa çevirdi. Bu değişimlere ne öğrenciler ne veliler ne de eğitimciler ayak uydurabilmekteler. Tam yeni bir uygulamaya alıyoruz derken hop yeniden sistem değişiyor.

Örneğin; Yıllar içinde KGS sınavı yerini OKS’ye bıraktı. Sonra, OKS gitti SBS geldi. ÖSS, YGS, ÖSYM, LYS derken harfler birbirine girdi...

Şimdi de 4+4+4 gibi nedeni anlaşılamayan bir uygulama ortaya sürüldü.

Yasa teklifinde yer alan ve öğrencilerin bu sistemle mesleki yeteneklerinin daha kolay keşfedileceği yönünde ortaya konulan iddialar çeşitli spekülasyonlara neden olunca da 8+4’de karar kılındı.

Her ne kadar iktidar partisi ortaya koymaya çalıştıkları sistemin faydalarını hala anlatmaya çalışsalar da, araştıracak olursanız birçok başarılı eğitim modelinde böyle bir uygulamaya yer verilmediği görürsünüz.

Örneğin eğitim sistemindeki başarılarıyla bilinen Finlandiya’da temel eğitim olarak adlandırılan zorunlu eğitim; altı yıl ilköğretim ve üç yıl ortaöğretim olmak üzere toplam dokuz yıldır. Ülkemizde yıllardır üniversiteye giriş sınavlarında yaşanan olumsuzluklar ise ayrı bir trajedi.

2000’li yıllardan itibaren eğitim almış olan ve şu an 20’li yaşlarını süren gençlerin hemen hemen hepsi mutsuz. Çünkü, sık sık değiştirilen eğitim sistemi yüzünden meslek seçimlerini istedikleri gibi yapma olanakları olmadı.

Her yıl farklılaşan puan sistemi, değişen katsayılar, kategorilendirilmiş tercih listeleri...

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bile geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye’deki eğitim sisteminin OECD ülkeleri arasında iyi bir konumda olmadığına dikkat çekerek, “Gençlerin liseyi bitirmelerini zorunlu kılacak bir yapıyı kurmamız gerekir” demişti.

28 Şubat döneminde kabul edilen 8 yıllık kesintisiz eğitim, ardından da 12 yıla çıkan zorunlu eğitim, doğru alınmış kararlardır.

Peki, 8 yıldır oturmuş olan bu düzeni böyle alelacele adeta yangından mal kaçırırcasına değiştirmek neden?