HABERTÜRK

Sıcak çatışmadan savaşa...


06 Ekim 2012
Türkiye uzun bir süredir Güneydoğu Anadolu bölgesinde, zaman zaman ülkenin öteki kentlerini ve bölgelerini de etkilyen bir sıcak çatışma yaşıyor.
Uzun süredir devam eden bu çatışmalar eskiden "çete harbi" ya da "gerilla savaşı" iken günümüzde "Düşük yoğunluklu çatışma" olarak diye adlandırılan bir hale gelmiştir.
Hiç kuşku yok ki Güneydoğu bölgemizde yaşanan olayların oluşturduğu sorunlar yumağı, 21.yüzyıl Türkiye'sini büyük ölçüde etkisi altında tutacak.
Bütün bu dertlerimiz yetmezmiş gibi şimdi de Suriye ile savaşın eşiğine geldik.
Ülkemizdeki temel sorun Kürt sorunu değildir. Bölgesel dengesizlik sorunudur.
Sorunlar; üniter devlet sorunu, uluslararası terör sorunu, Türkiye'nin destabilasyon sorunu, Ortadoğu sorunu, insan hakları sorunu, su sorunu olarak da adlandırılabilirler.
Coğrafi konum nedenlerini de göz önüne alırsak bütün bu yaklaşımları kapsayan ve hatta bunları da aşan ulusal ve uluslararası platformlarda ortaya çıkan, askeri, siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve hukuki sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir.

ETKİ ALTINDAKİ İLLERİMİZ

Bölgede resmi olarak açıklanmasa da 10 esas, üç çevre il ve bunların 96 ilçesi yaşanan terör olaylarından etkilenmektedirler. Bölgede yaşayan dolayısıyla olaylardan etkilen nüfus ise 6 milyon dolaylarında. Aşağıdaki tablo 94 yılında 2010 yılı arasını (son iki yıl tabloda yer almamaktadır) kapsamaktadır. Tabloyu inceleyecek ve son iki yılı da inceleyecek olursanız durumun gittikçe vahim bir hal aldığını görebiliriz.
Olay sadece bu kadarla kalsa iyi. Bir de burada yaşayan bölge halkının mağduriyetleri var.
370 bin kişi köylerinden ayrılıp kentlere göçmüş. Okul çağında okula gitmeyen çocukların sayısı 117 bin. İşsizlik oranı yüzde 40 .Topraksız köylü oranı yüzde 60.
Yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 54‘ü daha bölgeden göç etmek istiyor.
Konunun bir de mali ve ekonomik yönü var. Veriler çok net olmasa da terörle mücadele için harcanan fonların miktarının 20 milyar doları aştığı basına yansıyan rakamlar arasında.
Tabi bütün bu saydığımız sorunlar yumağının arasında Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan yaşayan artık kronikleşmiş hale gelen işsizlik, ekonomik kriz, yolsuzluk, yoksunluk, eğitim gibi sorunları da mevcut.
Şimdi gelelim son söze..
Hal bu iken Suriye ile savaş noktasına gelmenin yeri ve zamanı mı?