HABERTÜRK

"Kurtuluş Savaşı" denmesinin ne zararı var?


29 Nisan 2010


İnanın 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'yi görene kadar olaya tam inanmamıştım. Almanya'dan bir yakınımın bana göndermiş olduğu e-mail'de, "Haberin var mı, müzelerimizden "Kurtuluş Savaşı" adı çıkartılıyormuş. Hatta karar Resmi Gazete'de yayınlamış" yazıyordu.
Kendi kendime "yok artık" desem de yine de konuyu araştırmaya başladım. Fakat kararda DPT'nin önerisi olduğu dışında hiçbir açıklayıcı bilgiye rastlayamadım. Neden ve hangi gerekçeyle bu karara gerek duyulduğu hiçbir şekilde belirtilmiyor.
Yıllardan beri "Kurtuluş Savaşı" adı ile adlandırdığımız, gerçekte de bir nevi 'var oluş savaşımız' olan bu dönemin ismi, neden düne kadar kimseyi rahatsız etmedi de, bugün rahatsız etti?

HATTA ONAYLANMIŞ

7 Nisan 2010 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de alınan karara göre; Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan taşra müzelerindeki "Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü" adından "Kurtuluş Savaşı" ibaresinin çıkartılmasına karar verilmiş.
Ve bu karar Cumhurbaşkanlığı'na dek tüm sivil yürütme erkince uygun bulunarak onaylanmış. Ardından da Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanmış ve yürürlüğe girmiş. Benim merak ettiğim; Olayın üstünden üç hafta geçmiş olmasına rağmen, neden hala hiç kimse bu konuda tek kelam etmedi? Yöneticilerimiz uyuyor mu? Ya da kimsenin bu değişiklikten haberi yok mu? Eğer durum böyle ise, yani hala kimsenin bu değişiklikten henüz haberi dahi yoksa, demek ki vekillerimize değil, Allah'a emanet yaşamaktayız. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan karar:
Sayı: 27545
7.04.2010

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/251
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında yer alan Kurtuluş Savaşı ve CumhuriyetMüzeleri Müdürlüğü'nün adının CumhuriyetMüzesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; DevletPlanlama Teşkilatı ile DevletPersonel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 24/2/2010 tarihli ve 398758 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17'nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN ve diğer
bakanların imzaları....

"Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK -1929