HABERTÜRK

Kültür ve gördüklerimiz


31 Ocak 2016

Dünyayı anlamlandırma şeklimiz, değerlendirmemiz yetiştiğimiz kültürün empoze ettiği kurallardan,aldığımız eğitimden büyük ölçüde etkilenir.

Syracuse Üniversitesi Maxwell Okulu Sosyal ve Psikoloji Bölümü’nde fahri profesör olan Marshall Segall şöyle demiş:

“Bazı kültürlerde bir takım deneyim sınıflarının meydana gelme olasılığı diğerlerine kıyasla ne kadar yüksekse algısal eğilimlerdeki farklılıklar da dahil olmak üzere kültürlerde ki davranış farklılıkları, kültürel gruplaşmalar içinde her zaman var olan bireysel farklılıkları aşacak kadar büyük olabilir.”

Daha sonra bu söylemden yola çıkarak, Japon ve Amerikan gönüllülere, su altındaki bitki ve kayaları, çeşitli balıkları gösteren on tane animasyon izletmişler. Animasyonu izleyenler soruları akıllarında kalanlarla cevaplamışlar. Amerikalıların bakışlarını doğruca en parlak olan veya en hızla giden balığa yönelttikleri, Japonların ise daha çok akıntıyı gördükleri, suyun yeşil olduğu, dipte kayalar olduğunu söylediklerini kaydedilmiş. Japonlar, Amerikalılara göre arka plan hakkında yüzde 65 daha fazla ve arka plan ile ön plandaki objeler arasındaki ilişki hakkında ise Amerikalıların iki katı bilgi vermişler. Bütün bu kargaşada yönlendirmeler yapan sözünden çıkmaya çekinilen dünyanın merkezi Amerika... Yani Amerikalılar araştırmacıların algılamalar ve kültür farklılıkları konusunda ki araştırmalarının sonuçları ortada. Bu sonuçları değerlendirip Japonlara mı kulak versek, ne dersiniz?

AKİL İNSANLARIMIZ

Diğer taraftan yukarıda ki deney ile alınan eğitim ve kültüre göre de algılamaların farklılıklarından bahsedildiğine tanık oluyoruz. Hani bizim aldıkları eğitimleri, yetiştikleri kültürleri bilemediğimiz bir adet Akil insanlar Heyetimiz vardı. Akil İnsanlar Heyeti hatırlarsanız , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Demokratik açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan grup idi. 4 Nisan 2013 itibari ile halen daha 63 üyesi bulunan bu heyetin şu aralar söyleyecek bir şeyleri yok mudur? Merak ediyorum ,yukarıda ki örnek de olduğu gibi 20 saniyelik animasyonları bu ekibe gösterme olanağı olsaydı ,sorulara tek tek ne gibi cevaplar verirlerdi?

Algılama, sonra da sonuca varıp uygulama. Sanırım işte bütün mesele burada...