HABERTÜRK

Kazanan sosyal medya oldu


14 Haziran 2015


Son genel seçim kadar Türk halkını heyecanlandıran bir seçim herhalde az olmuştur. 7 Haziran 2015 milletvekili seçimleri 2011 seçimlerinden farklı bir seçimdi.

Bu seçimlere Türk halkı ruhunu kattı ve belki de uzun zamandan beri ilk kez sandığa bilinçli olarak gitti.

Bana kalırsa bunda en büyük etken hem ülkemizde hem de dünyada bazı iktidarların korkulu rüyası haline gelen hayatımıza hareket ve renk katan, hızlı bilinçlenmemize neden olan ‘sosyal medya’dır.

İnternet, yaşadığımız bu yüzyılda insanların düşüncelerini paylaşmada, birbirleriyle iletişim kurmada ve çeşitli görüşler elde etmede kullandıkları en önemli araç oldu.

İnternet, iletişim işlevinin yanında, kişilerin düşüncelerini özgürce yayma imkanı da sunuyor.

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK

Bu nedenledirki kişilerin düşünce ve ifade özgürlüklerini doğrudan kullanabildikleri en yaygın alanın internet ortamı olduğunu ve böylece internetin kişilere bir nevi sınırsız özgürlük sağladığını söylemek hiç de yanlış olmaz.

Her ne kadar bu sınırsız özgürlük, ifade özgürlüğü açısından çok önemli olsa da erişimin bir suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı, özellikle de çocukların üstünde yarattığı olumsuz etkiler düşünüldüğünde, devletin bu gibi durumlarda toplumu koruma yükümlülüğü bulunmakta.

MÜDAHALE EDİYOR

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’daki erişimin engellemesi önleminin de aslında temelinde devletin pozitif yükümlülüğü kapsamında getirilmiş bir sınırlama olması gerekirken kanun, bu sınırı aşıp internetin özgürlükçü yönüne fazla müdahale ederek adeta sansür yasasına dönüştü.

Özetle, sosyal medya ne kadar engellenmek istenirse istensin son seçimlerde gücünü ispat etmiştir. Ve bence 7 Haziran seçimlerinin galibi sosyal medya olmuştur.

Erişimin engellenmesi ile kişilerin bilgi edinme hakkı haberleşme, ifade ve düşünce özgürlükleri gibi temel haklarımıza müdahele edildiği göz önüne alınacak olursa yeni kurulacak olan hükümetin bir an önce bu yasaya el atması gerektiği düşüncesindeyim.