HABERTÜRK

Kadının adı yine yok


20 Şubat 2013

AİHM, “Evlenen kadın kendi soyadını kullanabilir” kararını vereli tam 8 yıl oldu. Ama bizim hükümetimiz yine yapacağını yaptı ve bu yönde yapacağı düzenlemeyi 4.Yargı Paketi’ne almadı. İstediğimiz kadar her 14 Şubat’ta Kadın Hakları için dans edip duralım... Nafile ...

Türkiye’de değil kadın hakları, kadının adı bile yok. Biz kadınların, ana-babamızdan doğduğumuz an aldığımız soyadlarımız evlendiğimiz an uçup gidiyor.

Hatırlarsanız avukat Ayten Ünal Tekeli, evlendikten sonra sadece kendi soyadı olan “Ünal”ı kullanma talebi yargı tarafından reddedilince, AİHM’de dava açmış, AİHM de Türkiye’yi kadın-erkek eşitliğine aykırı davranmaktan mahkum etmişti. AİHM’in 2004 yılında verdiği bu karar, yine aynı yıl Anayasa’nın 90. maddesine eklenen, “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü nedeniyle uygulanma olanağına kavuşmuş idi.

AİHM kararından sonra kadınlar kendi soyadlarını kullanmak isteseler de nüfus idareleri bu talebi reddetti. Çok sayıda dava açıldı. Bu davalarda mahkemeler “kabul” kararı verse bile Yargıtay’ca bozuldu.

SON UMUDUMUZ DA GİTTİ...

Kadınların soyadı konusundaki son umudu 4. Yargı Paketi’ydi. Pakette, “Kadınlar evlenince sadece kendi soyadlarını kullanabilirler” şeklinde bir düzenleme yapılması öngörülüyordu. Bakanlar Kurulu’ndaki bazı bakanların, evlenen kadınların sadece kendi soyadını kullanmalarının karışıklıklara yol açabileceğini savunmaları sonucunda Başbakan Erdoğan’a sunumu yapılan paketten şutlanmışız. Bu da demek oluyor ki; kadınların AİHM kararıyla elde ettiği hakkı kullanması, ülkemizde mümkün olmayacak.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Hatırlarsanız , 1 Temmuz itibari ile Yeni Borçlar Kanunu kefalet sisteminde önemli değişiklikler getirmiş idi. Bu değişikliklerden en önemlisi de kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan ‘kefalette eşin rızası’ konusu olmuştu. Hatta aileyi korumaktan çok kadına yönelik şiddeti arttıracağı konusu gündeme oturmuş, meclis açılır açılmaz konunun yeniden ele alınacağı bildirilmişti.

Eeeee....ne oldu? Biz kadınlar yine unutulduk.