HABERTÜRK

Kadına ve çocuklara şiddet bitmiyor


11 Eylül 2014

Kadınlara, çocuklara cinsel istismar ve şiddet , ülkemizde alınmaya çalışılan her türlü önleme rağmen ne yazık ki azalmadı. Her ne kadar Türkiye, 2011 yılında kabul edilen Avrupa Konseyi Çocukların cinsel sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi gereğince cinsel şiddet suçlarıyla ilgili yasal düzenleme altına girmiş olsa da, görüldüğü üzere şiddet artışında hiç bir değişiklik olmadı. Hatta tırmanışa bile geçti diyebilirim.

Hemen hemen her gün haber bültenleri ve yazılı basın şiddet mağduru kadınların, çocukların haberlerinden geçilmiyor. Çünkü yasa dikkatle incelendiğinde, yasada çocukların korunması değil failin cezalandırılması hedef olarak alınmış. Önleyici tedbirlere yer verilmemiş. Mağdurun korunmasını ve yardım almasını sağlayacak düzenlemeler göz ardı edilmiş. Ben hukukçu değilim. Ama alınan kanun kararnamelerinin hiçbirinin caydırıcı niteliğinin olmadığı anlayacak kadar bilgim var.

Söyler misiniz kim hukuktan ya da çıkarılan yeni kanunlardan korkmaya başlamış da sokak ortasında hamile karısını evire çevire dövmekten ya da bıçaklamaktan, bir diğeri de nişanlısını pompalı tüfekle öldürmekten vazgeçmiş? Ya da küçücük çocukları kaçırıp cinsel emellerine alet etmekten vazgeçtiler mi?

Yasa yapıcılar ve her aşamada bu yasanın oluşmasına katkıda bulunanlar; şiddet gören ,istismara uğrayan her çocuğun ,her kadının ; onların acılarına ortak olan, tanık olan her annenin, her babanın, her yakının sorumluluğunu yüreklerinde ve vicdanlarında hissetmetmedikleri müddetçe alınan bütün kanun kararnameleri yetersiz olacaktır. Suçlu hapiste cezasını çekse de mağdur edilen kadın ve çocuklar bu fiilin cezasını dışarıda ömür boyu çekeceklerdir.

ŞİDDET GENÇLİKTE BAŞLIYOR

Gençler arasındaki şiddet konusu,Türkiye’de göz ardı edilen bir konu. Halbuki dünya genelinde 1975-2010 yılları arasında bu konuda 1703, Türkiye’de ise 82 çalışma yapılmış. Türkiye’de yapılan çalışmaların yüzde 88’i 2005 yılından sonra yayınlanmış. Sonrası ise meçhul...

Son olarak Liseli Gençler ve Şiddet Algısı Araştırması İstanbul’daki farklı 11 lise türünden seçilen 50 lisede gerçekleştirilmiş .Ortaya çıkan rapora göre, gençlerin ,öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin verileri analiz edildiğinde ‘Gençler arasında ki şiddet’ konusuna dair verilerin acil olarak güncellenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmış.

Sonuç; Türkiye’de şiddet herkesin göz ardı ettiği yerde aslında okullarda başlıyor. Dışarıda da devam ediyor.