HABERTÜRK

İslama uygun kadın satışı


16 Ekim 2014

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, IŞİD ele geçirdiği Ezidi kadınları İslama uygun şekilde paylaştırıp, cariye olarak satmaktaymış.

IŞİD kadın ticaretini sözde İslami kurallara uygun olarak yapıyormuş. Hani minareyi çalan kılıfını hazırlar misali...

Makalede “Yakalanmasından sonra, Ezidi kadın ve çocuklar çatışmaya katılan İslam Devleti savaşçıları arasında şeriata göre bölüştürüldü” yazıyor. Ayrıca yine gazeteye göre, “iyi bilinen” kurallar uyarınca çocukların annelerinden ayrılmadığı da kaydedilmiş. (Yani anneyi çocuğuyla birlikte satıyorlar. Ne asil bir davranış değil mi?)

İslama uygun kadın satışı, şeriata göre dağıtım...

Dışardan bakıldığında durum aynen şöyle; İslamiyette kadının yeri yoktur, kadınlar hem kendilerine giydirilen kıyafetlerle, hem eğitimden mahrum edilerek, hem topluma katılmaları engellenilerek sürekli aşağılanmaktadırlar.

Erkeğe bağımlı, nesillerin devamı için doğurması gereken, erkeğe hizmet eden, erkeğin ihtiyaçlarını gideren, evin bekçileridir kadınlar.

Savaşta ve barışta tecavüz edilen, dövülen, öldürülen, hatta satılanlar yine kadınlardır.

Bir de utanmadan derler ki; “Cennet anaların ayakları altındadır, “

Hani nerede bu ayaklar altına alınan cennet ?

Böylesine yüzsüzlük, namussuzluk ve kadınlara yönelik şiddet inanın İslamiyet dışında hiçbir dinde yok..

ŞERİAT VE KADIN

Müslümanlığın kadına bakışı ve onu ele alışı konusunda bir klasik olduğu herkesçe kabul edilen “Şeriat ve Kadın” Prof. Dr. İlhan Arsel’in en önemli eserlerinin başında gelmektedir.

Dindar ve laik herkesin bu önemli eseri baştan sona okumasını salık veririm... İrtica ya da gericilik denen davranışın ne kadar ‘çağdışı’ olduğu bu kitaptan apaçık anlaşılıyor.

İşte kitapta yanıtları bulunan bazı sorular:

-Kadınlar haklarına Müslümanlıkla mı ulaştılar yoksa önceki dönemde daha mı özgürdüler?

-Muhammed’e göre kadın neden aklı kıt ve karakterce kötü bir mahluktu? Cehennemi esas olarak kadınlar mı dolduracaktı?

-Neden Müslümanlığa göre kadınlar, dünyaya gelmesi istenmeyen, geldikten sonra sömürülmesi gereken, öldüğünde cehenneme layık görülen yaratıklardır? Var mıdır bunun dinde ve Kur’an’da yeri?

-Kur’an’ın vaaz ettiği çok karılık sistemi neden kadınları haysiyetsiz kılmakta ve azap içinde yaşatmaktadır?

(Bu ve buna benzer bir dizi sorunun, tartışma konusunun yanıtları bu kitapta mevcuttur.)