HABERTÜRK

İmam işe karışırsa


22 Aralık 2013

Van’da cuma namazında Belediye Camii imamı Rahmi Arvas hutbede, “Bu yolsuzluk operasyonu ABD’nin ve İsrail’in işidir” demeye kalkınca cemaatten bir grup imamın hükümeti savunarak siyaset yaptığını söyleyerek camiyi terk etmiş.

Yani anlayacağınız günlerdir yaşanan kargaşalar yetmezmiş gibi cuma namazı da protesto ile sonuçlanmış.

Caminin imamı Rahmi Arvas, cuma hutbesinde her nedense gündemdeki yolsuzluk operasyonuna değinmiş.

Eğer imam din ve devlet işlerini birbirine karıştırırsa olacağı budur. Hutbe okurken “Bu yolsuzluk operasyonu ABD’nin ve İsrail’in işidir. Müslümanlar arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir” diyerek olayları kendi kendine masumca yorumlamaya kalkması doğal olarak orada bulunanları çileden çıkarmış.

Eh, hutbe okurken siyaset yaparsan, iktidarı, yolsuzlukları ve rüşvetten gözaltına alınan bakanların çocuklarını savunursan olacağı budur. Protestolara rağmen hutbesine devam eden imam Rahmi Arvas, ardından namazını tamamlamış. Fakat camideki protesto, Van Müftülüğü’nü de harekete geçirmiş.

LAİKLİK DEVREDE

Lâiklik, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır. Milletimiz yüzyıllar boyunca devlet yönetiminde bu ilkenin uygulama alanı bulamamasının çok acılarını çekmiş ve bugünlere gelmiştir.

Bu bakımdan Atatürkçü düşünce, lâiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağdaş Türk toplumunun temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Lâikliğin ayrıntılarına inecek olursak, devlet yönetimine dinî kural ve görüşlerin karıştırılmaması yanında, toplumda din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması, din ve mezhepleri ne olursa olsun yurttaşlara eşit davranılması, devletin resmî bir dininin bulunmayışı, eğitimin lâik, akılcı ve çağdaş esaslara göre düzenlenmesi, bu ilkenin başlıca unsurlarını oluşturur.

Lâiklik bu nitelikleriyle toplumda fikir ve inanç ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini önleyen, vatandaşları hoşgörülü davranmaya yönelten, bu nedenle ülkede birlik ve beraberliği sağlayan temel unsurlardan biridir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, lâiklik anlayışında din, devlet ve dünya işleri karışmayacak, vicdanlardaki yüksek ve kutsal yerini koruyacaktır.

Eeee...? Bizim imam ne yaptı? Hutbe okurken devlet işine soyundu.

Olmuyor... Olamıyor işte.