HABERTÜRK

HZ. MEVLANA TÜRKLERİ SEVER MİYDİ...?


19 Aralık 2012

Mevlana’nın Türkleri sevip sevmediği varsayımları ,Türkler aleyhine sarf ettiği sözleri, bugün halen tartışılmakta.

Fakat Horasan’daki saygın yaşantıyı bırakıp Anadoluya gelen Bahaeddin Veled’in ve oğlu Celaleddin’in (Mevlana) göçlerinden sorumlu olarak gördükleri Harzem Türklerine ve Moğollara kızgın olmaları son derece doğal.

Geçtiğimiz günlerde okuduğum, Mevlana’nın anlattığı Türklerle ilgili bir öykü o kadar ilgimi çekti ki sizlerle paylaşmak istedim.

“ Şehre gelen bir Türk bir medresenin kapısında durdu. Medreseyi süpürülmüş sulanmış gördü. Fakihlerin de büyük sarık ve elbiseleriyle oturduklarını, medrese kapıcısının medresede bulunanların her birisine tayin edilen ekmeği, eti ve diğer şeyleri dağıttığını izledi. Bu hal Türkün çok hoşuna gitti.

Başka bir gün zavallı Türk, çoluk çocuğunu terk edip başına bir sarık sardı, bir cübbe giyip medreseye girdi. Müderrise selam verip yanına oturdu.

Müderris, bu gelenin bilgin olmadığını, sarıkla cübbeyi mahsus giydiğini zekasıyla anladı. “Ey azizim, harici süs cübbe ve sarıkla kimse danişmend ve fakih olamaz. Kimse mücahedesiz müşahedeye ulaşmamıştır. Senelerce didinip kendini yemek, bunu tekrar etmek, kandil isi ile kararıp bulanmak lazımdır ki Tanrı’nın inayetiyle bir insan insan olsun”dedi. (Ariflerin Menkıbeleri I,s:4429-430)

Yukarıda Mevlana’nın anlatmış olduğu hikaye günümüzün şartlarını düşünecek olursak biz Türkler hakkında (hoşumuza gitsin gitmesin ) ufak da olsa gerçek olan bir şeyler anlatmıyor mu?

SUÇ OBAMA’DA MI?

Göreve geldiği günden beri okullara yönelik 6 büyük saldırı gerçekleştiğinden muhalifler Obama’ya karşı harekete geçmişler. Obama’nın daha önce silahları yasaklama sözü verdiğini fakat bu sözünü tutmadığını açıklamışlar.

Peki bizim ülkemizde durum farklı mı?

ABD’de ki okul katliamlarının yerini bizde de kadın katliamları ve toplu aile faciaları almakta.

Hatırlarsanız, rahmetli Özal başbakan olduğu günlerde Türkiye’yi, “Çağdaş ülke” görüp örnek aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nin minyatürü haline getirmeye kalkışmış ve silah edinmeye kolaylık sağlayan yasayı çıkarmıştı.

Sonuç, Hakikaten minyatür Amerika olduk...