HABERTÜRK

Doktor düşmanlığı mı?


03 Şubat 2010


Bu başlığı ben atmadım. Son zamanlar da hem eczacılarla hem de doktorlarla uğraşan iktidar partisine karşı isyan bayrağı açmış olan bir grup doktorun çığlığı bu başlık. Tam gün yasasının çıkması ile iyice çileden çıkmış olan doktorlarımızın haklı isyanlarına lütfen kulak verelim. Bana
göndermiş oldukları serzeniş dolu mektubu sizlere aynen aktarmak istiyorum ki, davulun sesinin hiç de uzaktan duyulduğu gibi olmadığını hep beraber anlayalım; 'Biz göreve geldiğimizde yüzde 80 doktorun muayehanesi vardı hamdolsun bu gün bu sayı yüzde on' diyor, sayın Başbakan. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Akdağ Tam Gün Yasasını tanıtırken sürekli bir bıçak parasından bahsediyor. Muayehanesi olan tüm doktorlar sahtekar, düzenbaz da güya onlar bu işi düzeltiyorlar.

PARALAR DÖNER SERMAYEDEN

Bu işlerin konmamış adı doktor düşmanlığıdır. Bir doktorun bıçağı atacak düzeye gelmesi için kaç yıl okuyup, kaç yıl nöbet tutmasından hangi olanaksızlıklar altında hizmet verdiğinden bahsetmek gereksiz. Bu davranışın altında yatan gizli gerçekte, aslına bakarsanız okumuş sınıfa karşı duyulan korku ve çekince yatıyor. Bizlerin kışlık kömür, bir torba yiyecek ile kandırılmayacak sınıfa ait olmamızdan kaynaklanıyor. Tam Gün Yasası incelediğinde doktor maaşına yapılan zammın hastane döner sermayesinden aktarıldığı ortaya çıkıyor. Döner sermaye zaten tüm sağlık çalışanlarının emekleri sonucu ortaya çıkan bir birikim. Buradaki birikim değişen oranlarda doktor ve diğer sağlık çalışanları arasında paylaştırılıyor. Devlet elini cebine atmadan doktorun maaşına zam yapıyor. Pes doğrusu! Yasanın her yanı eşitsizlik dolu. Üniversite doktorlarının muayehaneleri bir yıl daha açık tutup karar verme hakları var. Bu süre diğer doktorlar için 6 ay. Arada neden
altı ay fark var?

HAKSIZLIK DEĞİL Mİ BU?

Bu haksız rekabet değil midir?
Yasanın en komik maddesi sözde maaş zammının emekli maaşına olan yansıması. Her yıl sadece 35 lira. Yani şu an çalışan doktorların yapılan zammı emeklilikte hak edebilmeleri için 25 yıl daha çalışmaları gerekiyor. Kapatılan muayehanelerden işsiz kalacak insanlar, buralardan gelen vergiler ise devletin ayrı bir kaybı. Her şey sağlık alanında oluşturulan ileriye yönelik planların bir parçası. Bunun da adı Tam Gün Yasası. Bunlar zamanla şekillenecek. Her şey belli sermayelerin eline geçecek. Bekleyin ve görün.