HABERTÜRK

Atatürk’ün günümüze bakışı


12 Ekim 2014

1920’li ve 1930’lu yılların liderlerinin aklından dahi geçmeyen “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü söyleyerek, dünyada barışın olması gerektiğini ileri süren Atatürk 1935 yılında Amerikalı gazeteci Gladya Baker’la yaptığı görüşmelerde ilginç görüşler, kehanetler ileri sürmüş. Dünyada barışın nasıl olması gerektiğini de ifade eden Ata, sanki bugünleri görmüş.

Dünyada ekonomik bunalımların çoğalması üzerine ortaya çıkabilecek diktatörle de değinen Atatürk, geleceğin dünyasında barışın nasıl olması gerektiğini şöyle dile getirmiş:

“Bu buhranlı saatlerde karışıklıklara mani olmak için kitlelerin kendileri karar vermeleri ve mesuliyet kuvvetini yüksek karakterli, yüksek moralli vicdanlı insanların eline tevdi etmeleri zamanı gelmiştir. Bu gecikmeden yapılmalıdır. Savaşa karşı en seri ve en etkili tedbirler, muhtemel saldırgana taaruzun yanına kar kalmayacağını açıkca anlatacak beynelminel bir teşkilat kurulmalıdır. (Bugünkü Birleşmiş Milletler’den daha kuvvetli bir teşkilatı kasdetmiş.)

Coğrafi vaziyetler ne olursa olsun milletler birbirlerine bir çok rabıtalılarla bağlıdırlar. Şuna da eminim ki eğer devamlı sulh isteniyorsa kitlelerin vaziyetlerini iyileştirmek beynelmilel tedbirler alınmalıdır.”

Ata’nın bu sözleri, 2. Dünya Savaşı arkasından güçlü bir Milletler Topluluğu’nun doğmasına neden olmuş. Çünkü Cemiyet-i Akvam adlı kuruluş yetkisiz ve etkisiz bir kurum haline gelmişti.

Meydana gelen olaylar, ekonomik krizler, dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan savaşlar, çatışmalar Birleşmiş Milletler’in önemini arttırmış.

Günümüzden yakın tarihli bir örnek vermek gerekirse Bosna ve Makedonya’daki savaşları örnek alabiliriz.
 

KİMSEYE DİNLETEMEMİŞ
 

O zaman görevde bulunan İngiliz, Fransız ve Amerikalı yöneticiler Atatürk’ü dinlemiş olsaydı, belki de 2. Dünya savaşı yaşanmayabilirdi. Çünkü o, bu savaşın varlığını yıllar, yıllar öncesinden bildirmiş ama kimseye dinletememiştir.

Yukarıda baştan sona anlattıklarımın hepsini Ali Bektan’nın yazmış olduğu Atatürk’ün Kehanetleri isimli kitabından alıntı yaptım. Çünkü günümüzde yaşanan, neredeyse iç savaşa yol açacak olan çatışmaları Atatürk çok önceden tahmin etmiş. Hatta o kadar ki Avrupa Birliği’nin kurulacağını dahi ta o zaman bildirmiş.

İster inanın ister inanmayın ama inandığım bir gerçek var ki o da Atatürk’ün kesinlikle parapsikolojik güçlerinin olduğu ve Türk Milleti’nin başına bir talih kuşu misali konduğudur.