HABERTÜRK

Anlayamadıklarım


06 Nisan 2012

Çarşamba günü bir çok basın yayın organında MÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr.Bayraktar Bayraklı’nın seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi için şu açıklaması konu edildi:

“Kur’an dersi için abdest ve başörtüsü zorunluluğu yok.”

Yıllardır bana öğretilenler doğrultusunda hareket etme gereği duyduğumdan şahsen Kur’an-ı Kerim’i elime almadan once mutlaka abdest alırım. Ay halinde iken de kesinlikle Kuran’a dokunmam. Hatta olur da ay halinde iken bir mevlütte bulunmam gerekiyorsa mevlüt okunan odadan dışarı çıkar, bir başka odadan mevlütü dinlemeyi tercih ederim.

Peki bugüne kadar büyüklerim beni yanlış mı yönlendirdiler ?

Peki başörtüsü olmadan Kur’an okunabilir mi?

Benim bildiğim; Hayır okunamaz.

Ama o da yanlışmış... Okunabilirmiş.

(Sanırım halen daha kimse bu dersin nasıl okutulacağını bilmiyor. Ta ki birileri sırf bu ders uğruna yeni yeni yöntemler icat edip ve bizlere dikte edilene kadar...)

Ben kendimce ufak bir araştırma yaptım ve okuduğum kaynaktan sizler için de bazı alıntılar yaptım.

Sual:
Abdestsiz Kur’an okunur mu?

Cevap:
Evet, abdestsiz Kur’an-ı Kerim okunur. Hatta bir insan cünüp olduğu zaman ve bir kadın ay halinde iken de Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri okuyabilir.

Ancak bunun üç şartı vardır:


1. Okuduğu ayetler dua ve zikir ayetleri olmalıdır.

2. Ezber okumalıdır.

3. Kur’an-ı Kerim’i eline alarak okumamalıdır.


Bu üç şarta uygun olarak ezberindeki “Besmele, Fatiha, ihlâs ve muavvizzateyn ve dua ayetlerini” dua ve zikir niyeti ile okuyabilir. Bunun sebebi yüce Allah’ın “O’na temiz olanlardan başkası dokunamaz” (Vakıa, 56:79) ayetidir. Temiz olmaktan maksat ise peygamberimizin (sav) bize öğrettiği gibi önce kalbi küfürden temizlemek, sonra da bedenimizi maddi ve manevi kirlerden temizlemek, yani abdest almaktır.

Hz. Ali (ra) “Bir mü’min abdestsiz ezber Kur’an okursa her harfine on sevap vardır. Abdestli olarak ezber okursa her harfine yirmi sevap vardır. Abdestli olduğu halde Mushaf’a bakarak okursa her harfinin otuz sevabı vardır. Namazda okursa her harfinin elli sevabı vardır” buyurmuştur.

Demek saygı ve hürmet arttıkça Kur’an okumanın sevabı da artmaktadır.

O zaman
neden Kur’ân-ı Kerim’i abdest almadan okuyalım ki?